Lista de probleme 2

Filtrare

Dificultate

Operații intrare/ieșire


Etichete

#2825 Chenar2

Scrieți un program C/C++ care citește de la tastatură numere naturale din intervalul [3, 100], în această ordine: n și m, apoi elementele unui tablou bidimensional cu n linii și m coloane, iar la final un număr x.

Programul afișează pe ecran mesajul DA, dacă există cel puțin un element egal cu x aflat pe conturul tabloului (format din prima linie, ultima linie, prima coloană și ultima coloană), sau mesajul NU în caz contrar.

#2800 Chenar1

Scrieți un program care citește de la tastatură două numere naturale din intervalul [3,50], n și m, și elementele unui tablou bidimensional cu n linii și m coloane, numere naturale din intervalul [0,104].

Programul modifică în memorie tabloul dat, atribuind valoarea elementului aflat pe ultima linie și pe ultima coloană a tabloului fiecărui element aflat pe conturul acestuia (pe prima linie, ultima linie, prima coloană, ultima coloană), apoi afișează pe ecran tabloul modificat, câte o linie a tabloului pe câte o linie a ecranului, elementele fiecărei linii fiind separate prin câte un spațiu.