Lista de probleme 44

Filtrare

#896 FactorialF C++

Să se scrie o funcție C++ care să returneze pentru un număr natural n transmis ca parametru valoarea lui n!, adică 1•2•...•n.

#897 SumCifF C++

Să se scrie o funcție C++ care să returneze suma cifrelor unui număr natural transmis ca parametru.

#1509 NrMaxim C++

Să se scrie o funcție care are ca parametru un număr natural n și returnează cel mai mare număr care poate fi obținut mutând, pe rând, prima cifră a numărului n și a celor obținute pe parcurs, pe ultima poziție. Nu se vor folosi șiruri de caractere și tablouri auxiliare.

#898 SumFactCif C++

Să se scrie o funcție C++ care să returneze suma factorialelor cifrelor unui număr natural transmis ca parametru.

#24 Oglindit2 C++

Să se scrie o funcție C++ care să returneze oglinditul unui număr natural transmis ca parametru.

Să se scrie o funcție C++ care să returneze cel mai mare număr care se poate scrie cu cifrele unui număr natural transmis ca parametru.

Să se scrie o funcție C++ care să returneze cel mai mic număr care se poate scrie cu cifrele unui număr natural transmis ca parametru.

#3104 B_Egal C++

Subprogramul Egal are un parametru, n, prin care primește un număr natural cu cel puțin o cifră impară. Subprogramul returnează valoarea 1 dacă toate cifrele impare ale lui n sunt egale între ele sau valoarea 0 în caz contrar.

Scrieți definiția completă a subprogramului.

#2859 TreiCifImp C++

Să se scrie o funcție C++ care primește ca parametru un număr natural n și returnează 1 dacă n conține cel puțin trei cifre alăturate impare, sau returnează 0 în caz contrar.

#904 Concat C++

Să se scrie o funcție C++ care primește doi parametri a și b și returnează numărul obținut prin concatenarea lui a cu b.