Lista de probleme 6

Filtrare

#2996 paritar

Un șir format din 2•n numere naturale se numește paritar dacă fiecare dintre primii săi n termeni fie are aceeași paritate cu oricare dintre ultimii săi n termeni, fie este strict mai mic decât oricare număr de paritate diferită aflat printre aceștia. Dându-se un șir de 2•n numere naturale, să se afișeze mesajul DA, în cazul în care șirul aflat în fișier este paritar, sau mesajul NU, în caz contrar. Proiectați un algoritm eficient din punctul de vedere al timpului de executare și al memoriei utilizate.

Un tablou bidimensional cu număr impar de coloane este numit simetric faţă de coloana din mijloc dacă, pe fiecare linie a tabloului, elementele dispuse simetric faţă de elementul din mijloc al liniei respective au valori egale.

Scrieţi un program care citește de la tastatură două numere naturale, m și n (n impar), și elementele unui tablou bidimensional cu m linii și n coloane, numere naturale. Programul afișează pe ecran mesajul DA, dacă tabloul este simetric față de coloana din mijloc, sau mesajul NU în caz contrar.

#2997 prescurtat C++

Scrieți funcția cu următorul antet:

void Prescurtat(char s[])

Funcția primește ca parametru un text de cel mult 50 de caractere, alcătuit din cuvinte separate prin câte un spațiu și formate din litere mari ale alfabetului englez, urmate eventual de caracterul . (punct), dacă sunt scrise prescurtat. Textul reprezintă numele unei instituții de învățământ și doar cuvintele din mulțimea {COLEGIUL, LICEUL, NATIONAL, TEORETIC} pot fi prescurtate, eliminându-se ultimele lor litere. Funcția va returna tot prin intermediul parametrului s numele instituției scris fără prescurtări.

#3104 B_Egal C++

Subprogramul Egal are un parametru, n, prin care primește un număr natural cu cel puțin o cifră impară. Subprogramul returnează valoarea 1 dacă toate cifrele impare ale lui n sunt egale între ele sau valoarea 0 în caz contrar.

Scrieți definiția completă a subprogramului.

#2995 Finserare C++

Scrieți funcția inserare care primește ca parametru un număr natural n și furnizează prin intermediul aceluiași parametru numărul obținut din n prin inserarea, între oricare două cifre alăturate ale sale, a valorii absolute a diferenței acestora.

#3119 Impare_Bac C++

Subprogramul Impare are un singur parametru, n, prin care primește un număr natural. Subprogramul înlocuiește fiecare cifră impară a lui n cu cea mai mare cifră pară strict mai mică decât ea (astfel cifra 1 se înlocuieşte cu cifra 0, cifra 3 cu cifra 2 etc.) și furnizează numărul obținut tot prin parametrul n.

Scrieți definiția completă a subprogramului.