Lista de probleme 9

Filtrare

Dificultate

Operații intrare/ieșire


Etichete

#1780 Fractie C++

Se dau două numere naturale n și m, m fiind prim. Să se afle cel mai mare număr natural x, astfel încât numărul \(\frac{n!}{m^{x}}\) să fie natural.

Se citește un număr natural n. Să se determine numărul de zerouri de la sfârșitul scrierii zecimale a numărului n!.

Se citește un număr natural n. Să se determine ultima cifră nenulă din scrierea zecimală a numărului n!.

#896 FactorialF C++

Să se scrie o funcție C++ care să returneze pentru un număr natural n transmis ca parametru valoarea lui n!, adică 1•2•...•n.

#898 SumFactCif C++

Să se scrie o funcție C++ care să returneze suma factorialelor cifrelor unui număr natural transmis ca parametru.

#1826 ZeroF C++

Să se scrie o funcție C++ care să returneze pentru un număr natural n transmis ca parametru numărul de cifre zero de la finalul lui n! = 1•2•...•n.

Un interval cu proprietatea că există un singur număr natural, n (2≤n), pentru care valoarea produsului 1·2·3·...·n aparține acestui interval este numit interval factorial al lui n.

Să se scrie o funcție C++ care, pentru un număr natural n transmis ca parametru, determină și întoarce prin intermediul unor parametrii de ieșire un interval factorial al lui n de lungime maximă.

#902 Factorial2 C++

Să se scrie o funcție C++, cu un parametru, n, care returnează cel mai apropiat număr de n care este factorialul unei valori.

#37 ZeroFact C++

Scrieți definiția completă a unui subprogram C++, nz, cu un parametru întreg n, care returnează numărul zerourilor de la sfârşitul numărului n!