Lista de probleme 10

Filtrare

#1780 Fractie C++

Se dau două numere naturale n și m, m fiind prim. Să se afle cel mai mare număr natural x, astfel încât numărul \(\frac{n!}{m^{x}}\) să fie natural.

Se citește un număr natural n. Să se determine numărul de zerouri de la sfârșitul scrierii zecimale a numărului n!.

Se citește un număr natural n. Să se determine ultima cifră nenulă din scrierea zecimală a numărului n!.

#896 FactorialF C++

Să se scrie o funcție C++ care să returneze pentru un număr natural n transmis ca parametru valoarea lui n!, adică 1•2•...•n.

#898 SumFactCif C++

Să se scrie o funcție C++ care să returneze suma factorialelor cifrelor unui număr natural transmis ca parametru.

#1826 ZeroF C++

Să se scrie o funcție C++ care să returneze pentru un număr natural n transmis ca parametru numărul de cifre zero de la finalul lui n! = 1•2•...•n.

Un interval cu proprietatea că există un singur număr natural, n (2 ≤ n ≤ 10), pentru care valoarea produsului 1·2·3·...·n aparține acestui interval este numit interval factorial al lui n.

Să se scrie o funcție C++ care, pentru un număr natural n transmis ca parametru, determină și întoarce prin intermediul unor parametrii de ieșire un interval factorial al lui n de lungime maximă.

#902 Factorial2 C++

Să se scrie o funcție C++, cu un parametru, n, care returnează cel mai apropiat număr de n care este factorialul unei valori.

#37 ZeroFact C++

Scrieți definiția completă a unui subprogram C++, nz, cu un parametru întreg n, care returnează numărul zerourilor de la sfârşitul numărului n!

#3496 shop

Respectând normele de distanțare socială, cei \( \frac{k\cdot (k+1)}{2} \) cetățeni din comuna lui Dorel s-au programat la magazinul din localitate pentru a face cumpărăturile de Paște, în k zile: în prima zi k cetățeni, în a doua zi k-1 dintre cei rămași, ș.a.m.d., în ultima zi ultimul cetățean.

Fiind date t valori ale lui k, numere naturale, aflați pentru fiecare în câte moduri poate fi făcută planificarea pe zile pentru cumpărăturile de Paște.