Lista de probleme 75

Filtrare

Se dă a, b și c, să se calculeze \({a}^{{b}^{c}}\) modulo \({10}^{9}+7\).

Considerăm o piramida xor unde fiecare valoare este egală cu xorul valorilor din stânga jos și dreapta jos. Dându-se cel mai de jos nivel, care este valoarea din vârf?

Se dau două șiruri de caractere s și t, să se calculeze câte subșiruri din s sunt anagrame ale șirului t.

infoleague.net propunere runda 1, problema 2

#1128 jucarii

La o grădiniță, cei m copii de la grupa mică s-au trezit în fața a n jucării diferite. Cel mai isteț dintre ei vă întreabă în câte moduri ar putea să-și aleagă fiecare câte o jucărie ?

#3321 Stone

Peste 3700 de ani lumea a devenit dreptunghiulară, este formată n x m zone și este stăpânită de un rege care are o armată formată din q soldați. În regat se află k turnuri de piatră, ostile armatei regelui, la coordonate cunoscute; fiecare turn atacă zonele de pe linia și coloana sa.

Regele dorește să afle în câte moduri poate plasa soldații în zonele fără turnuri ale regatului astfel încât aceștia să nu fie atacați de turnuri.

Într-o clasă sunt n elevi. În fiecare zi elevii sunt așezați în bănci în alt mod. Câte modalități de așezare a elevilor în bănci există?

Să se determine numărul submulțimilor cu k elemente ale unei mulțimi cu n elemente.

Se dau numerele naturale n și k. Calculați \( C_n^k \).

Gigel are n bile și k cutii. În câte moduri poate plasa Gigel bilele în cutii, știind că pot rămâne și cutii goale.

Gigel are n bile și k cutii. În câte moduri poate plasa Gigel bilele în cutii, știind că în fiecare cutie trebuie plasată cel puțin o bilă.