Lista de probleme 3

Filtrare

Dificultate

Operații intrare/ieșire


Etichete

#2213 sirdivk

Cu ajutorul a trei cifre date a, b, c, unde a > 0, se construieşte următorul şir de numere: \( a, \overline{ab}, \overline{abc}, \overline{abca}, \overline{abcab}, \overline{abcabc}, … \). De exemplu, pentru a=1, b=3, c=7, putem construi şirul:
1,13,137, 1371,13713, 137137, 1371371, 13713713, ...
Scrieţi un program care determină câte numere divizibile cu k se găsesc în primii n termeni ai şirului dat.

Olimpiada Municipala de Informatica, Iasi, 2007

#3853 Clasa0

Astăzi în clasa 0 profesoara a numit Q copii și le-a dat 3 numere, a, b și c, copiii trebuiau să spună care este rezultatul calculului \({a}^{{C}_{b}^{c}}\), adică \({a}^{ \frac{b! }{{c! *(b-c)! }}}\), modulo \(10^9+7\). Copiii nu au știut să răspundă la întrebări așa că voi trebuie acuma să le spuneți rezultatul.

#3771 Pandemia C++

In plină perioadă de pandemie, cercetătorii unui institut vor să facă o serie de experimente pe culturi de celule. S-a observat deja că celula cercetată are o creștere liniară dependentă de cele trei zile imediat anterioare: dacă acum două zile aveam x celule, ieri aveam y iar astăzi avem z celule, atunci mâine vom avea x+ay+bz celule. Dacă într-o zi, numărul de celule depășește o valoare k, cercetătorii reduc cultura la valoarea modulo K.

Dacă, pentru un n dat, se cunoaște numărul de celule din zilele n, n-1, n-2 și se cunosc factorii de multiplicare a și b, care este numărul de celule care trebuie cultivate în primele 3 zile ale experimentului?