Lista de probleme 2

Filtrare

Se dau un arbore binar complet infinit cu rădăcina în nodul 1 în care pentru orice nod i copiii săi sunt 2*i, respectiv 2*i+1 și Q perechi de numere u v. Se cere să se afle pentru fiecare pereche lungimea drumului(ca număr de muchii) dintre nodurile u și v din arbore.

Se dau un arbore cu N noduri și rădăcina în nodul 1 al cărui muchii au lungimi exprimate prin numere naturale nenule și Q query-uri de forma u v. Pentru fiecare query să se afle suma lungimilor tuturor drumurilor distincte de la un nod aflat în subarborele cu rădăcina în nodul u la un nod aflat în subarborele cu rădăcina în nodul v modulo \( {10}^{9} + 7 \)(lungimea unui drum este egală cu suma lungimilor tuturor muchiilor ce îl alcătuiesc).