Lista de probleme 41

Filtrare

Se dă o propoziție care conține numai litere mici ale alfabetului englez și spații. Să se afișeze cuvintele din propoziție care conțin numai vocale.

Se dă o propoziție formată din litere mici ale alfabetului englez, spații și semnele de punctuație ,.. Determinați un cuvânt palindrom din propoziție, primul în ordine alfabetică.

Un text are cel mult 100 de caractere și este format din cuvinte, numere naturale și spații. Cuvintele sunt formate numai din litere mici ale alfabetului englez. Cuvintele și numerele sunt separate prin câte un spaţiu.

Scrieţi un program care citește de la tastatură un text de tipul menţionat mai sus și afișează pe ecran numărul din text care începe cu cea mai mare cifră. Dacă există mai multe astfel de numere, se afișează doar unul dintre acestea, iar dacă textul nu conține niciun număr, se afișează pe ecran mesajul nu exista.

Într-un text cu cel mult 100 de caractere cuvintele sunt formate numai din litere mari și mici ale alfabetului englez și sunt separate prin câte un spațiu. Scrieți un program care citește de la tastatură un text de tipul precizat, apoi un număr natural, n, n∈[1,102), şi afişează pe ecran, pe linii separate, cuvintele din text care au exact n litere. Cuvintele sunt afișate în ordinea apariției lor în text, iar dacă nu există niciun astfel de cuvânt, se afișează pe ecran mesajul nu exista.

Se dau 2 șiruri de caractere. Sa se afișeze toate caracterele primului șir ce se găsesc și în al doilea.

Se dă un şir format din cel mult 100 de caractere – litere mici ale alfabetului englez şi spaţii. Să se modifice acest şir prin dublarea fiecărei vocale.

Limba păsărească este foarte simplă; și asemănătoare cu limba română! Un text scris în română se traduce în păsărește astfel: după fiecare vocală se inserează litera p și vocala respectivă.

Se dă o propoziție scrisă în limba română. Să se traducă în păsărească.

Limba păsărească este foarte simplă; și asemănătoare cu limba română! Un text scris în română se traduce în păsărește astfel: după fiecare vocală se inserează litera p și vocala respectivă.

Se dă o propoziție scrisă în limba păsărească. Să se traducă în limba română.

Se dă un șir de caractere ce conține doar litere mici ale alfabetului englez. Să se afișeze cel mai lung subșir care apare de cel puțin două ori în șirul dat.

#2803 ElimP

Se citește un număr p și un șir de caractere s, șirul conține cel mult 255 de litere mici ale alfabetului englez. Să se afișeze toate șirurile rezultate din eliminarea, pe rând, a fiecărei secvențe de p caractere din s.