Lista de probleme 3

Filtrare

Se dă o propoziție care conține numai litere mici ale alfabetului englez și spații. Să se afișeze cuvintele din propoziție care conțin numai vocale.

Se dă o propoziție formată din litere mici ale alfabetului englez, spații și semnele de punctuație ,.. Determinați un cuvânt palindrom din propoziție, primul în ordine alfabetică.

#2813 Note

Se consideră un text cu cel mult 100 de caractere, în care cuvintele sunt formate din litere mari ale alfabetului englez și sunt separate prin câte un spațiu.

Scrieți un program care citește de la tastatură un text de tipul menționat mai sus și afișează pe ecran, pe câte un rând, cuvintele care cuprind cel puțin o notă muzicală. Dacă nu există astfel de cuvinte, se afișează pe ecran mesajul nu exista.