Lista de probleme 3

Filtrare

Se dă o propoziție care conține numai litere mici ale alfabetului englez și spații. Să se afișeze cuvintele din propoziție care conțin numai vocale.

Se dau 2 șiruri de caractere. Sa se afișeze toate caracterele primului șir ce se găsesc și în al doilea.

#2803 ElimP

Se citește un număr p și un șir de caractere s, șirul conține cel mult 255 de litere mici ale alfabetului englez. Să se afișeze toate șirurile rezultate din eliminarea, pe rând, a fiecărei secvențe de p caractere din s.