Lista de probleme 3

Filtrare

Se dă un şir format din cel mult 100 de caractere – litere mici ale alfabetului englez şi spaţii. Să se modifice acest şir prin dublarea fiecărei vocale.

Limba păsărească este foarte simplă; și asemănătoare cu limba română! Un text scris în română se traduce în păsărește astfel: după fiecare vocală se inserează litera p și vocala respectivă.

Se dă o propoziție scrisă în limba română. Să se traducă în păsărească.

#2953 inserarechar C++

Scrieți un program care citește un cuvânt cu cel mult 15 litere mici ale alfabetului englez și apoi un text cu cel mult 255 de caractere (cuvinte formate din litere mici ale alfabetului englez separate prin unul sau mai multe spații) și care afișează șirul obținut prin inserarea în text a caracterului ? după fiecare apariție a cuvântului citit. Dacă în text nu apare cuvântul citit, se va afișa mesajul NU APARE.