Lista de probleme 33

Filtrare

#4683 FLsiMakeList C++

Să se scrie o funcție ce va crea o listă simplu înlănțuită care să memoreze în nodurile sale cele n numere întregi din vector, în ordinea în care se află în a. Pointerul head va memora în final adresa primului nod din listă.

#4684 FLsiThird C++

Să se scrie o funcție care șterge fiecare al treilea nod dintr-o listă simplu înlănțuită.

#4686 FLsiReord C++

O listă simplu înlănțuită are cheile nodurilor, în valoare absolută, ordonate crescător. Să se reordoneze nodurile astfel încât cheile să fie ordonate crescător.

#1169 FAfisareLista C++

Să se scrie o funcție C++ care afișează pe ecran valorile memorate într-o lista simplu înlănțuită.

Să se scrie o funcție C++ care determină câte elemente sunt memorate într-o lista simplu înlănțuită.

Să se scrie o funcție C++ care determină câte perechi de elemente prime între ele sunt memorate într-o lista simplu înlănțuită.

Să se scrie o funcție C++ care determină câte perechi de elemente consecutive egale sunt memorate într-o lista simplu înlănțuită.

#1175 FListaSuma C++

Să se scrie o funcție C++ care determină suma elementelor impare dintr-o lista simplu înlănțuită care sunt situate între două elemente pare.

#4166 FLsiDublu C++

Să se scrie o funcție C++ care verifică dacă informațiile reținute în primele n/2 noduri formează un șir identic cu informațiile din ultimele n/2 noduri.

Să se scrie o funcție C++ care adaugă o valoare la începutul unei liste simplu înlănțuită.