Lista de probleme 30

Filtrare

#4459 F_lsi_Add C++

Să se scrie o funcție C++ care va căuta, în caz că există, un nod care memorează valoarea val. Dacă există un asemenea nod, atunci va insera înainte de acest nod un nou nod ce va memora pe x, și de asemenea va insera după acest nod un nou nod ce va memora pe y.

Să se scrie o funcție C++ care inserează înainte de fiecare nod cu informația impară dublul său.

#4165 FInserareKX C++

Să se scrie o funcție C++ care inserează pe poziția k un nou nod cu informația x.

#4166 FLsiDublu C++

Să se scrie o funcție C++ care verifică dacă informațiile reținute în primele n/2 noduri formează un șir identic cu informațiile din ultimele n/2 noduri.

#4167 FLsiElimina C++

Să se scrie o funcție C++ care elimină toate nodurile cuprinse între cel mai din stânga nod care memorează un număr divizibil cu 3 și cel mai din dreapta nod care memorează un număr divizibil cu 3, inclusiv acestea.

#4170 FLsiDesc C++

Să se scrie o funcție C++ care inserează noduri astfel încât în final lista va memora în ordine descrescătoare toate numerele de la n la 1, unde n este valoarea memorată inițial în primul nod al listei.

Să se scrie o funcție C++ care adaugă o valoare la finalul unei liste simplu înlănțuite.

#1169 FAfisareLista C++

Să se scrie o funcție C++ care afișează pe ecran valorile memorate într-o lista simplu înlănțuită.

Să se scrie o funcție C++ care determină câte elemente sunt memorate într-o lista simplu înlănțuită.

Să se scrie o funcție C++ care determină câte perechi de elemente prime între ele sunt memorate într-o lista simplu înlănțuită.