Lista de probleme 29

Filtrare

#4165 FInserareKX C++

Să se scrie o funcție C++ care inserează pe poziția k un nou nod cu informația x.

#4166 FLsiDublu C++

Să se scrie o funcție C++ care verifică dacă informațiile reținute în primele n/2 noduri formează un șir identic cu informațiile din ultimele n/2 noduri.

#4167 FLsiElimina C++

Să se scrie o funcție C++ care elimină toate nodurile cuprinse între cel mai din stânga nod care memorează un număr divizibil cu 3 și cel mai din dreapta nod care memorează un număr divizibil cu 3, inclusiv acestea.

#4170 FLsiDesc C++

Să se scrie o funcție C++ care inserează noduri astfel încât în final lista va memora în ordine descrescătoare toate numerele de la n la 1, unde n este valoarea memorată inițial în primul nod al listei.

Să se scrie o funcție care interclasează nodurile a două liste.

Să se scrie o funcție C++ care inserează înainte de fiecare nod cu informația impară dublul său.

Să se scrie o funcție C++ care adaugă o valoare la finalul unei liste simplu înlănțuite.

#1169 FAfisareLista C++

Să se scrie o funcție C++ care afișează pe ecran valorile memorate într-o lista simplu înlănțuită.

Să se scrie o funcție C++ care determină câte elemente sunt memorate într-o lista simplu înlănțuită.

Să se scrie o funcție C++ care determină câte perechi de elemente prime între ele sunt memorate într-o lista simplu înlănțuită.