Lista de probleme 63

Filtrare

Dificultate

Operații intrare/ieșire


Etichete

Să se scrie un program care citeşte de la tastatură un număr natural şi verifică dacă numărul este par sau impar.

#105 max2

Să se scrie un program care determină maximul a două numere întregi citite de la tastatură.

Determinați câte sticle de x litri cu apă trebuie deschise pentru a umple un vas de y litri.

#832 Nota

Fiind dată nota unui elev să se afișeze dacă acesta este corigent sau promovat.

Se dau trei numere naturale a b x. Să se verifice dacă numărul x aparține intervalului [a,b].

Să se scrie un program care determină minimul a trei numere întregi.

Fiind date vârstele a doi copii afișați care dintre ei este cel mai mare și cu cât.

Se dau 5 numere distincte. Să se determine suma celor mai mari 3 dintre ele.

Să se scrie un program care citeşte de la tastatură trei numere naturale și determină diferenţa dintre cel mai mare şi cel mai mic.

Se citește de la tastatură un număr natural de 3 cifre. Să se determine câte cifre impare conține.