Lista de probleme 89

Filtrare

Să se scrie un program care citeşte de la tastatură un număr natural şi verifică dacă numărul este par sau impar.

#105 max2

Să se scrie un program care determină maximul a două numere întregi citite de la tastatură.

#4498 maxx3

Să se scrie un program care citește de la tastatură două numere naturale n și m cu exact 3 cifre fiecare și care calculează si afișează pe ecran 3 numere calculate astfel: primul număr este cel mai mare număr care se poate forma cu cifrele sutelor din numerele n și m, al doilea număr este cel mai mare număr care se poate forma cu cifrele zecilor din numerele n și m, iar al treilea număr este cel mai mare număr care se poate forma cu cifrele unităților din numerele n și m.

Se citesc de la tastatură două numere naturale n și m cu exact două cifre fiecare.
Dacă cele două numere au aceeași paritate (adică sunt ambele pare sau ambele impare), atunci să se calculeze suma cifrelor din cele două numere, iar în caz contrar, să se afișeze produsul cifrelor.

Determinați câte sticle de x litri cu apă trebuie deschise pentru a umple un vas de y litri.

#832 Nota

Fiind dată nota unui elev să se afișeze dacă acesta este corigent sau promovat.

Se dau trei numere naturale a b x. Să se verifice dacă numărul x aparține intervalului [a,b].

La un concurs pot participa copii cu vârste între a și b inclusiv. Gigel are n ani. Stabiliți dacă poate participa la concurs.

Să se scrie un program care determină minimul a trei numere întregi.

Se dau 3 numere naturale a, b și c.

Stabiliți dacă dintre cele trei numere citite sunt mai multe numere pare sau mai multe impare.