Lista de probleme 80

Filtrare

Să se scrie un program care citeşte de la tastatură un număr natural şi verifică dacă numărul este par sau impar.

#105 max2

Să se scrie un program care determină maximul a două numere întregi citite de la tastatură.

Determinați câte sticle de x litri cu apă trebuie deschise pentru a umple un vas de y litri.

#832 Nota

Fiind dată nota unui elev să se afișeze dacă acesta este corigent sau promovat.

Se dau trei numere naturale a b x. Să se verifice dacă numărul x aparține intervalului [a,b].

La un concurs pot participa copii cu vârste între a și b inclusiv. Gigel are n ani. Stabiliți dacă poate participa la concurs.

Să se scrie un program care determină minimul a trei numere întregi.

Se dau 3 numere naturale a, b și c.

Stabiliți dacă dintre cele trei numere citite sunt mai multe numere pare sau mai multe impare.

Fiind date vârstele a doi copii afișați care dintre ei este cel mai mare și cu cât.

Se dau 5 numere distincte. Să se determine suma celor mai mari 3 dintre ele.