Lista de probleme 67

Filtrare

#19 BFS

Se consideră un graf neorientat cu n vârfuri și m muchii și un vârf cunoscut X. Să se afişeze vârfurile vizitate în urma parcurgerii în lățime a grafului pornind din vârful X.

#539 DFS

Se consideră un graf neorientat cu n vârfuri și m muchii și un vârf cunoscut X. Să se afişeze vârfurile vizitate în urma parcurgerii în adâncime a grafului pornind din vârful X.

#437 Conex

Se dă lista muchiilor unui graf neorientat. Să se verifice dacă graful este sau nu conex.

Se dă lista muchiilor unui graf neorientat. Să se afișeze componentele conexe ale acestui graf.

Se dă lista muchiilor unui graf neorientat. Să se determine numărul minim de muchii care trebuie adăugate pentru ca graful să devină conex, precum și un set de asemenea muchii.

Se dă lista muchiilor unui graf neorientat. Să se determine numărul de muchii care pot fi eliminate din graf astfel încât numărul de componente conexe ale grafului să nu se modifice.

Se dă lista muchiilor unui graf neorientat. Pentru fiecare componentă conexă numim cel mai mic vârf de ea reprezentant al componentei conexe. Determinați reprezentantul componentei conexe cu cele mai multe vârfuri și câte noduri conține aceasta.

#4067 ccmax

Se dă un graf neorientat cu n vârfuri. Determinați numărul maxim de vârfuri dintr-o componentă conexă și numarul de componente conexe care au acest număr maxim de vârfuri.

Se dă lista muchiilor unui graf neorientat cu n noduri și m muchii și un șir de q noduri. Să se determine pentru fiecare nod x din șir numărul de noduri din componenta conexă din care face parte x.