Lista de probleme 49

Filtrare

Dificultate

Operații intrare/ieșire


Etichete

#3364 Unire

Gigel are un graf cu n noduri și m muchii, care nu este conex. El dorește să afle răspunsul la două întrebări:

1) Care este numărul minim de muchii ce trebuie ađugate astfel încât graful să devină conex?
2) Dacă costul adăugării unei muchii între nodurile a și b este a + b, care este costul total minim al muchiilor care trebuie adăugate astfel încât graful să devină conex?

#3588 tobruk

În timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, armata aliată desfășoară o operațiune de amploare în regiunea nordică a Libiei pentru a sabota aprovizionarea cu petrol a aparatului militar nazist, operațiune cunoscută sub numele de cod “Furtună la Tobruk”, și a dobândi controlul decisiv asupra zonei strategice a Africii de Nord. Se cere determinarea profitului maximal global al misiunii aliate, analizând în prealabil configurația sistemului defensiv inamic și forța de asalt a trupelor aliaților și respectând o serie de restricții predeterminate.

#19 BFS

Se consideră un graf neorientat cu n vârfuri și m muchii și un vârf cunoscut X. Să se afişeze vârfurile vizitate în urma parcurgerii în lățime a grafului pornind din vârful X.

#539 DFS

Se consideră un graf neorientat cu n vârfuri și m muchii și un vârf cunoscut X. Să se afişeze vârfurile vizitate în urma parcurgerii în adâncime a grafului pornind din vârful X.

#437 Conex

Se dă lista muchiilor unui graf neorientat. Să se verifice dacă graful este sau nu conex.

Se dă lista muchiilor unui graf neorientat. Să se afișeze componentele conexe ale acestui graf.

Se consideră un graf neorientat conex cu n noduri și n muchii. Să se determine numărul arborilor parțiali ai grafului.

Se dă lista muchiilor unui graf neorientat. Să se determine numărul minim de muchii care trebuie adăugate pentru ca graful să devină conex, precum și un set de asemenea muchii.

Se dă lista muchiilor unui graf neorientat. Să se determine numărul de muchii care pot fi eliminate din graf astfel încât numărul de componente conexe ale grafului să nu se modifice.

Se dă lista muchiilor unui graf neorientat. Pentru fiecare componentă conexă numim cel mai mic vârf de ea reprezentant al componentei conexe.

Determinați reprezentantul componentei conexe cu cele mai multe vârfuri și câte noduri conține aceasta.