Lista de probleme 51

Filtrare

#19 BFS

Se consideră un graf neorientat cu n vârfuri și m muchii și un vârf cunoscut X. Să se afişeze vârfurile vizitate în urma parcurgerii în lățime a grafului pornind din vârful X.

#539 DFS

Se consideră un graf neorientat cu n vârfuri și m muchii și un vârf cunoscut X. Să se afişeze vârfurile vizitate în urma parcurgerii în adâncime a grafului pornind din vârful X.

#437 Conex

Se dă lista muchiilor unui graf neorientat. Să se verifice dacă graful este sau nu conex.

Se dă lista muchiilor unui graf neorientat. Să se afișeze componentele conexe ale acestui graf.

Se dă lista muchiilor unui graf neorientat. Să se determine numărul minim de muchii care trebuie adăugate pentru ca graful să devină conex, precum și un set de asemenea muchii.

Se dă lista muchiilor unui graf neorientat. Să se determine numărul de muchii care pot fi eliminate din graf astfel încât numărul de componente conexe ale grafului să nu se modifice.

Se dă lista muchiilor unui graf neorientat. Pentru fiecare componentă conexă numim cel mai mic vârf de ea reprezentant al componentei conexe.

Determinați reprezentantul componentei conexe cu cele mai multe vârfuri și câte noduri conține aceasta.

Se consideră un graf neorientat cu n vârfuri și m muchii. Cele m muchii se elimină pe rând din graf. Pentru fiecare muchie eliminată trebuie să spuneți câte componente conexe are graful.

La ştrandul Junior din oraşul nostru s-au construit n bazine pentru înot. Fiecare bazin a fost dotat cu câte un robinet pentru umplerea acestuia cu apă. Între m perechi distincte de bazine, a fost instalată câte o ţeavă prin care apa din cele două bazine din fiecare pereche să poată circula. Astfel, cele două bazine din pereche pot fi umplute prin deschiderea unui singur robinet.

Administratorul bazei a numerotat bazinele cu numerele distincte de la 1 la n şi a notat în registrul lui cele m perechi de numere (x1,y1), (x2,y2),…., (xm,ym) corespunzând perechilor de bazine între care a fost instalată câte o ţeavă. Pentru a umple toate bazinele cu apă, administratorul doreşte să deschidă un număr minim de robinete.

Scrieţi un program care să citească numerele naturale n şi m, şi cele 2*m numere naturale x1, y1, x2, y2,…., xm, ym, cu semnificația din enunț, şi care să afişeze cel mai mic număr k de robinete pe care trebuie să le deschidă administratorul astfel încât să fie umplute cu apă toate bazinele.

#1707 Retea

Se consideră o rețea formată din n servere, numerotate de la 1 la n. În rețea există m perechi de servere x y cunoscute între care există legături de comunicație directe. Între oricare două servere din rețea există legături, fie directe, fie prin intermediul altor servere.

Stabiliți pentru fiecare dintre cele n servere dacă eliminarea sa din rețea conduce la pierderea legăturii dintre cel puțin două servere rămase.