Lista de probleme 52

Filtrare

Dificultate

Operații intrare/ieșire


Etichete

Se citeşte un număr natural nenul n. Să se afişeze, în ordine lexicografică, permutările mulţimii {1,2,..,n}.

Se citeşte un număr natural nenul n. Să se afişeze, în ordine invers lexicografică, permutările mulţimii {1,2,..,n}.

Se citeşte un număr natural nenul n, apoi n numere naturale distincte. Să se afişeze, în ordine lexicografică, permutările mulţimii formate din cele n numere citite.

#1327 SirPIE

Se citeşte un număr natural nenul n, apoi n numere naturale distincte. Să se afişeze, în ordine lexicografică, șirurile din cele n valori cu proprietatea că oricare două valori învecinate sunt prime între ele.

#1281 Regine1

Se consideră o tablă de șah de dimensiune n. Să se plaseze pe tablă n regine astfel încât să nu existe două regine care să se atace.

Se citeşte un număr natural nenul n. Să se afişeze, în ordine lexicografică, permutările fără puncte fixe ale mulţimii {1,2,..,n}.

Se citește un număr natural n (n<16). Afișați în ordine lexicografică toate permutările mulțimii {1,2,…,n} în care elementele pare sunt puncte fixe (nu își schimbă poziția).

Să se genereze toate anagramele unui cuvânt citit.

Se citește un cuvânt format din cel puțin două și cel mult zece caractere litere mici distincte care conține cel puțin două vocale. Afișați în ordine lexicografică anagramele cuvântului citit care au proprietatea că încep și se termină cu o vocală.

Se citește de la tastatură un cuvânt s format din cel mult 11 litere mici distincte. Să se genereze în ordine alfabetică și să se afișeze toate anagramele cuvântului s în care vocalele sunt puncte fixe.