Lista de probleme 77

Filtrare

Se citeşte un număr natural nenul n. Să se afişeze, în ordine lexicografică, permutările mulţimii {1,2,..,n}.

Se citesc două numere a și b. Să se afișeze, în ordine lexicografică, permutările mulțimii {a, a + 1, ..., b}.

Se citeşte un număr natural nenul n. Să se afişeze, în ordine invers lexicografică, permutările mulţimii {1,2,..,n}.

Se citeşte un număr natural nenul n, apoi n numere naturale distincte. Să se afişeze, în ordine lexicografică, permutările mulţimii formate din cele n numere citite.

#1327 SirPIE

Se citeşte un număr natural nenul n, apoi n numere naturale distincte. Să se afişeze, în ordine lexicografică, șirurile din cele n valori cu proprietatea că oricare două valori învecinate sunt prime între ele.

#1281 Regine1

Se consideră o tablă de șah de dimensiune n. Să se plaseze pe tablă n regine astfel încât să nu existe două regine care să se atace.

Se citeşte un număr natural nenul n. Să se afişeze, în ordine lexicografică, permutările fără puncte fixe ale mulţimii {1,2,..,n}.

Se citește un număr natural n (n<16). Afișați în ordine lexicografică toate permutările mulțimii {1,2,…,n} în care elementele pare sunt puncte fixe (nu își schimbă poziția).

Se citește un număr natural impar n (n<10). Afișați în ordine lexicografică toate permutările mulțimii {1,2,…,n} în care n se află în mijlocul permutării.

Se dă o mulțime cu n elemente, numere naturale. Afișați în ordine lexicografică toate permutările mulțimii date în care elementele prime sunt puncte fixe (nu își schimbă poziția).