Lista de probleme 30

Filtrare

Dificultate

Operații intrare/ieșire

Se citeşte un număr natural nenul n. Să se afişeze, în ordine lexicografică, permutările mulţimii {1,2,..,n}.

Se citeşte un număr natural nenul n. Să se afişeze, în ordine invers lexicografică, permutările mulţimii {1,2,..,n}.

Se citeşte un număr natural nenul n, apoi n numere naturale distincte. Să se afişeze, în ordine lexicografică, permutările mulţimii formate din cele n numere citite.

#1327 SirPIE

Se citeşte un număr natural nenul n, apoi n numere naturale distincte. Să se afişeze, în ordine lexicografică, șirurile din cele n valori cu proprietatea că oricare două valori învecinate sunt prime între ele.

Să se genereze toate anagramele unui cuvânt citit.

#1281 Regine1

Se consideră o tablă de șah de dimensiune n. Să se plaseze pe tablă n regine astfel încât să nu existe două regine care să se atace.

Se citeşte un număr natural nenul n. Să se afişeze, în ordine lexicografică, permutările fără puncte fixe ale mulţimii {1,2,..,n}.

Se citeşte un număr natural nenul n şi o permutare a mulţimii M={1,2,..,n}. Să se afişeze, în ordine lexicografică, toate permutările mulţimii M care nu conţin elemente alăturate care au fost alăturate şi în permutarea dată.

#2205 permrep

Se consideră un cuvânt C format din litere mici, nu neapărat distincte. Să se afișeze în ordine lexicografică toate cuvintele distincte formate cu exact aceleași caractere ca și C.

Se dau n numere naturale, unde n este un număr par. Se grupează cele n numere în perechi şi pentru fiecare pereche de numere se află restul împărţirii unui număr din pereche la celălalt. Se cere să se afle valoarea minimă a sumei acestor resturi.