Lista de probleme 68

Filtrare

Să se determine toate partițiile disjuncte ale mulțimii A={1,2,3,...,n}, formate din submulțimi cu exact m elemente.

Se citesc două numere naturale n și m. Afișați în ordine lexicografică toate cuvintele care sunt formate din
n litere folosind primele n litere mari din alfabet și care au literele ordonate alfabetic.

Se citesc două numere naturale n și m. Afișați în ordine lexicografică toate cuvintele care sunt formate din
n litere distincte folosind primele n litere mari din alfabet.

Se citeşte un număr natural nenul n. Să se afişeze, în ordine lexicografică, permutările mulţimii {1,2,..,n}.

Se citesc două numere a și b. Să se afișeze, în ordine lexicografică, permutările mulțimii {a, a + 1, ..., b}.

Se citeşte un număr natural nenul n. Să se afişeze, în ordine invers lexicografică, permutările mulţimii {1,2,..,n}.

Se citeşte un număr natural nenul n, apoi n numere naturale distincte. Să se afişeze, în ordine lexicografică, permutările mulţimii formate din cele n numere citite.

#1327 SirPIE

Se citeşte un număr natural nenul n, apoi n numere naturale distincte. Să se afişeze, în ordine lexicografică, șirurile din cele n valori cu proprietatea că oricare două valori învecinate sunt prime între ele.

#1281 Regine1

Se consideră o tablă de șah de dimensiune n. Să se plaseze pe tablă n regine astfel încât să nu existe două regine care să se atace.

Se citeşte un număr natural nenul n. Să se afişeze, în ordine lexicografică, permutările fără puncte fixe ale mulţimii {1,2,..,n}.