Lista de probleme 55

Filtrare

Dificultate

Operații intrare/ieșire


Etichete

Să se scrie un program care ordonează crescător elementele unui vector.

Se dă un vector cu n elemente, numere naturale. Afișați în ordine crescătoare valorile prime din vector.

Se dau înălțimile a n copii, numerotați de la 1 la n, exprimate prin numere naturale. Afișați numerele de ordine ale copiilor în ordinea crescătoare a înălțimii lor.

Se dau n numere naturale nenule. Ordonați descrescător cele n numere după numărul lor de divizori.

Se citesc n numere naturale reprezentând înălțimile a n clădiri. Cerința problemei este de a realiza un proiect de arhitectură în care clădirile sunt ordonate descrescător după înălțimea lor.

Pentru un sir de n numere naturale reprezentand inaltimile unor cladiri , sa se raspunda la o intrebare pentru fiecare element .

Se dă un vector cu n elemente, numere naturale. Afișați în ordine descrescătoare valorile din vector care sunt prime cu ultimul element al vectorului.

#511 KSort

Se dă un vector cu n elemente, numere naturale și un număr k. Ordonați crescător primele k elemente ale vectorului și descrescător ultimele n-k elemente.

Se dă un vector cu n elemente, numere naturale distincte. Ordonați crescător elementele situate înaintea valorii maxime din vector și descrescător elementele situate după această valoare.

Se dă un șir cu n elemente, numere naturale, numerotate începând cu 1 și un număr k. Considerăm k subșiruri ale șirului, astfel:

  • primul subșir este format din elementele din șir numerotate cu 1, k+1, 2*k+1, …
  • al doilea subșir este format din elementele din șir numerotate cu 2, k+2, 2*k+2, …
  • al k-lea subșir este format din elementele din șir numerotate cu k, 2*k, 3*k, …

Ordonați crescător fiecare dintre aceste subșiruri și afișați șirul obținut.