Lista de probleme 65

Filtrare

#4692 SCCI

Se dă un șir a1, a2, …, an de numere întregi. În acest șir, o secvență de cel puțin două elemente ai, ai+1, …, aj este SCCI (secvență cu capetele identice) dacă ai = aj. Să se determine câte secvențe SCCI sunt în șir.

Să se scrie un program care ordonează crescător elementele unui vector.

Se dă un vector cu n elemente, numere naturale. Afișați în ordine crescătoare valorile prime din vector.

#4146 Sort10

Se dă un vector cu n elemente, numere naturale. Afișați în ordine descrescătoare valorile divizibile cu 10 din acest vector.

Se dau înălțimile a n copii, numerotați de la 1 la n, exprimate prin numere naturale. Afișați numerele de ordine ale copiilor în ordinea crescătoare a înălțimii lor.

Se dau n numere naturale nenule. Ordonați descrescător cele n numere după numărul lor de divizori.

Se citesc n numere naturale reprezentând înălțimile a n clădiri. Cerința problemei este de a realiza un proiect de arhitectură în care clădirile sunt ordonate descrescător după înălțimea lor.

Pentru un sir de n numere naturale reprezentand inaltimile unor cladiri , sa se raspunda la o intrebare pentru fiecare element .

Se dă un vector cu n elemente, numere naturale. Afișați în ordine descrescătoare valorile din vector care sunt prime cu ultimul element al vectorului.

#511 KSort

Se dă un vector cu n elemente, numere naturale și un număr k. Ordonați crescător primele k elemente ale vectorului și descrescător ultimele n-k elemente.