Lista de probleme 30

Filtrare

Dificultate

Operații intrare/ieșire

Se dau n numere naturale. Dându-se totodată un număr p, apare o intrebare care poate fi de unul dintre următoarele două feluri posibile: care este suma cifrelor valorii minime dintre primele p ale șirului (tipul 1) respectiv, care este numărul de divizori ai valorii maxime dintre primele p elemente ale șirului (tipul 2).

Se dau n numere întregi. Calculaţi cel mai mare dintre cele n numere date.

Se dau n numere întregi. Calculaţi cel mai mic dintre cele n numere date.

Se dau n numere naturale. Calculaţi suma dintre cel mai mare și cel mai mic număr dat.

Se citesc numere de la tastatură până la apariția lui zero. Să se determine maximul lor.

Se citesc numere de la tastatură până la apariția lui zero. Să se determine minimul celor pozitive.

Să se scrie un program care citește un șir de n numere naturale şi determină numărul din șir care are prima cifră minimă.

Să se scrie un program care citește un șir de n numere naturale şi determină valoarea maximă din șir și de câte ori apare.

Să se scrie un program care citește un șir de n numere naturale şi determină cele mai mari două numere din şir.

Se dau n numere naturale. Determinaţi cele mai mici trei numere dintre cele date.