Lista de probleme 37

Filtrare

Se dau n numere întregi. Calculaţi cel mai mare dintre cele n numere date.

Se dau n numere întregi. Calculaţi cel mai mic dintre cele n numere date.

Se dau n numere naturale. Calculaţi suma dintre cel mai mare și cel mai mic număr dat.

Se citesc numere de la tastatură până la apariția lui zero. Să se determine maximul lor.

Se citesc numere de la tastatură până la apariția lui zero. Să se determine minimul celor pozitive.

Să se scrie un program care citește un șir de n numere naturale şi determină numărul din șir care are prima cifră minimă.

Să se scrie un program care citește un șir de n numere naturale şi determină valoarea maximă din șir și de câte ori apare.

Se dau n numere naturale. Determinați cel mai mare număr par introdus și numărul său de apariții.

Să se scrie un program care citește un șir de n numere naturale şi determină cele mai mari două numere din şir.

Se consideră o pădure ce conține n•m copaci aranjați pe n linii și m coloane în care s-a produs un incendiu. Pădurarii cunosc coordonatele x și y ale copacului de la care a izbucnit focul și modalitatea prin care acesta se extinde. Astfel, dacă un copac se aprinde într-o anumită zi, în ziua următoare se vor aprind copacii vecini cu acesta pe linie sau coloană care nu sunt încă afectați de incendiu.

Știind x și y, coordonatele inițiale ale focului și n și m, dimensiunile pădurii, ajutați pădurarii să determine numărul minim de zile după care întreaga pădure va fi afectată.