Lista de probleme 45

Filtrare

Se dau n numere întregi. Calculaţi cel mai mare dintre cele n numere date.

Se dau n numere întregi. Calculaţi cel mai mic dintre cele n numere date.

Se dau n numere naturale. Calculaţi suma dintre cel mai mare și cel mai mic număr dat.

Se citește un număr natural nenul n și apoi se citesc n numere naturale. Calculați suma dintre valoarea minimă și valoarea maximă.

Se citesc numere de la tastatură până la apariția lui zero. Să se determine maximul lor.

Se citesc de la tastatură numere naturale până la apariția lui zero. Să se determine cea mai mare valoare care poate obține înmulțind două valori diferite dintre cele citite.

Se citesc numere de la tastatură până la apariția lui zero. Să se determine minimul celor pozitive.

Să se scrie un program care citește un șir de n numere naturale şi determină numărul din șir care are prima cifră minimă.

Să se scrie un program care citește un șir de n numere naturale şi determină valoarea maximă din șir și de câte ori apare.

Se dau n numere naturale. Determinați cel mai mare număr par introdus și numărul său de apariții.