Lista de probleme 48

Filtrare

Dificultate

Operații intrare/ieșire


Etichete

Se citesc mai multe numere naturale nenule. Fiecare astfel de număr X se va afișa, urmat de un triplet de numere a b c cu proprietatea că a+b+c=X, iar produsul lor este maxim.

Un număr X se numește nevricos dacă este egal cu triplul produsului cifrelor lui X.

Dându-se un șir S de cifre nenule, să se determine câte dintre secvențele din S au numere asociate nevricoase și câte dintre subșirurile lui S au numere asociate nevricoase.

Georgiana nu are clipă de răgaz. Profesorul de info îi cere acum să afle cel mai mic număr natural de n cifre care împărţit la b dă restul r. Poate o ajutaţi să treacă şi peste acest hop.

#1961 Cosmin

Profesorul de informatică îi dă ca temă lui Cosmin să creeze un program care citește numărul natural n și afișează pe ecran primele n zecimale ale lui xn, în ordinea în care apar, unde \( x = 5 \cdot \sqrt {2} – 7 \).

#2017 2017

Să se răspundă la Q întrebări de forma: “Care este numărul natural minim x astfel încât cifra c să apară de cel puțin K ori în reprezenatrea tuturor numerelor naturale nenule mai mici sau egale cu x?”

#2569 Alo

De ziua ei, Dora a primit cadou un telefon mobil cu cartelă pentru rețeaua favorită. Suma disponibilă pe cartelă este de E Eurici dar oferta este grozavă pentru convorbiri. Astfel, pentru fiecare minut de convorbire în care a fost sunată dintr-o altă rețea decât rețeaua ei, cartela se încarcă cu 1 Euric dar, dacă sună ea într-o altă rețea, Dora va consuma câte 2 Eurici din creditul de pe cartela ei pentru fiecare minut de convorbire. Între membrii rețelei Dorei, toate convorbirile sunt gratuite indiferent de durata convorbirii, fie că sună ea, fie că este sunată.

Toate numerele din rețeaua Dorei au patru cifre și se termină cu cifra 9 iar numerele din alte rețele au tot patru cifre și se termină cu cifra 5. Când sună Dora, ea formează întâi cifra 1 înaintea numărului pe care îl apelează. Când este sunată, apare cifra 2 înaintea numărului de la care primește apelul.

Scrieți un program care, știind E, valoarea inițială a creditului de pe cartela primită cadou, cele N numere corespunzătoare convorbirilor pe care le-a avut Dora și duratele acestora exprimate în minute, să determine valoarea creditului rămas pe cartelă la terminarea convorbirilor.

Urmașii lui Moisil 2010 Gimnaziu

Caracterul mediu a două sau al mai multor caractere este caracterul care are codul ASCII egal cu partea întreagă a mediei aritmetice a codurilor ASCII ale caracterelor date.

Se citesc mai multe caractere, pană la apariția punctului (.). Să se determine caracterul mediu al lor .

#2274 Limite C++

Se dau n numere naturale. Afișați tipul de date C++ minim ca număr de octeți permite memorarea fiecărui număr. Dacă un număr încape și în tipul cu semn și în tipul fără semn, se afișează tipul cu semn.

Un celebru rezolvitor de pe pbinfo împlinește venerabila vârstă de n ani. Ceilalți rezolvitori s-au gândit să îi facă o surpriză și să comande un tort special. Acesta are mai multe nivele, toate având forma pătrată, astfel:

  • primul nivel este format din n*n prăjituri fiecare având prețul de 1 leu și având scris numărul 1 în partea de sus.
  • al doilea nivel se suprapune peste primul exact la mijloc și este format din (n-2)*(n-2) prăjituri fiecare având prețul de 2 lei și având scris numărul 2 în partea de sus.
  • al treilea nivel se suprapune peste al doilea exact la mijloc și este format din (n-4)*(n-4) prăjituri fiecare având prețul de 3 lei și având numărul 3 în partea de sus.
  • ș.a.m.d.

a) Calculați și afișați numărul de nivele pe care le are tortul special.
b) Afișați tortul, așa cum se vede dacă este privit de sus.
c) Calculați și afișați prețul tortului.

Andrei a făcut într-o zi un șir de N numere. În a doua zi a lăsat în acel șir doar numerele prime. În a treia zi a calculat pentru fiecare număr rămas în șir suma cifrelor, iar apoi a adunat toate aceste sume în S. După ce a obținut numărul S a început să adune toate cifrele din care este format S și tot așa până când ajunge la o cifră terminală C.