Lista de probleme 35

Filtrare

Dificultate

Operații intrare/ieșire

#2730 SC C++

Scrieți funcția recursivă având următorul antet:

int SC(char s[])

Funcția primește ca parametru un șir de caractere și returnează suma tuturor cifrelor care apar în șir.

Să se scrie o funcție C++ recursivă care returnează factorialul unui număr dat ca parametru.

Să se scrie o funcție C++ recursivă care determină factorialul unui număr transmis ca parametru și întoarce rezultatul prin intermediul unui parametru de ieșire.

#821 CmmdcRec C++

Să se scrie o funcție C++ recursivă care returnează cel mai mare divizor comun a două numere transmise ca parametri.

#917 CmmdcRec1 C++

Să se scrie o funcție C++ recursivă care determină cel mai mare divizor comun a două numere transmise ca parametri și întoarce rezultatul prin intermediul unui parametru de ieșire.

#823 SumCifRec C++

Să se scrie o funcție C++ recursivă care să returneze suma cifrelor unui număr natural transmis ca parametru.

#918 SumCifRec1 C++

Să se scrie o funcție C++ recursivă care determină suma cifrelor unui număr natural n transmis ca parametru și întoarce rezultatul prin intermediul unui parametru de ieșire.

Să se scrie o funcție C++ recursivă care să returneze numărul de cifre egale cu zero ale unui număr natural transmis ca parametru.

#1862 CntCifKRec C++

Să se scrie o funcție C++ recursivă cu trei parametri n, k, c și întoarce prin parametrul c numărul de cifre ale lui n care sunt mai mari sau egale decât k.

Să se scrie o funcție C++ recursivă care să determine numărul de cifre egale cu zero ale unui număr natural transmis ca parametru și să întoarcă rezultatul prin intermediul unui parametru de ieșire.