Lista de probleme 37

Filtrare

#4042 b16_rec

Se citeste un număr natural n în baza 10. Să se transforme acest număr în baza 16, folosind un subprogram recursiv.

#3981 DivImpRec C++

Scrieți funcția recursivă DivImpRec care primind ca parametru un număr natural nenul n, returnează cel mai mare divizor impar al său.

Să se scrie o funcție C++ recursivă care returnează factorialul unui număr dat ca parametru.

Să se scrie o funcție C++ recursivă care determină factorialul unui număr transmis ca parametru și întoarce rezultatul prin intermediul unui parametru de ieșire.

#821 CmmdcRec C++

Să se scrie o funcție C++ recursivă care returnează cel mai mare divizor comun a două numere transmise ca parametri.

#917 CmmdcRec1 C++

Să se scrie o funcție C++ recursivă care determină cel mai mare divizor comun a două numere transmise ca parametri și întoarce rezultatul prin intermediul unui parametru de ieșire.

#823 SumCifRec C++

Să se scrie o funcție C++ recursivă care să returneze suma cifrelor unui număr natural transmis ca parametru.

#918 SumCifRec1 C++

Să se scrie o funcție C++ recursivă care determină suma cifrelor unui număr natural n transmis ca parametru și întoarce rezultatul prin intermediul unui parametru de ieșire.

Să se scrie o funcție C++ recursivă care să returneze numărul de cifre egale cu zero ale unui număr natural transmis ca parametru.

#1862 CntCifKRec C++

Să se scrie o funcție C++ recursivă cu trei parametri n, k, c și întoarce prin parametrul c numărul de cifre ale lui n care sunt mai mari sau egale decât k.