Lista de probleme 45

Filtrare

#3981 DivImpRec C++

Scrieți funcția recursivă DivImpRec care primind ca parametru un număr natural nenul n, returnează cel mai mare divizor impar al său.

#4042 b16_rec

Se citeste un număr natural n în baza 10. Să se transforme acest număr în baza 16, folosind un subprogram recursiv.

#4206 CifDiv3Rec C++

Să se scrie o funcție C++ recursivă care să returneze numărul cifrelor divizibile cu 3 ale unui număr natural n transmis ca parametru.

#4207 SumProdRec C++

Scrieți funcția recursivă cu antetul

long long SumProdRec(int n)

care primind ca parametru un număr natural nenul n, returnează valoarea sumei 1•2 + 2•3 + ... (n-1)•n.

Scrieți funcția recursivă ExistaImpareRec care primind ca parametru un număr natural n, returnează 1 dacă n conține cel puțin o cifră impară, sau returnează 0 dacă n conține doar cifre pare.

#4209 DifParImpar C++

Scrieți funcția recursivă DifParImpar care primind ca parametru un număr natural n, returnează un număr întreg reprezentând diferența dintre numărul cifrelor pare și numărul celor impare.

#4210 FCrescRec C++

Scrieți funcția recursivă FCrescRec care primind ca parametru un număr natural n, returnează 1 dacă cifrele sale, începând cu cifra unităţilor sunt dispuse în ordine crescătoare, sau returnează 0 dacă n nu are cifrele în ordine crescătoare.

#4211 ElimZTRec C++

Scrieți funcția recursivă ElimZTRec care primind ca parametru un număr natural nenul n, returnează numărul obținut prin eliminarea eventualelor cifre de 0 de la sfârșitul lui n.

#4259 PalRec C++

Scrieți funcția recursivă cu antetul

int PalRec(int a[], int st, int dr)

care primind ca parametri un vector a de numere întregi și doi întregi st și dr, returnează 1 dacă secvența a[st], a[st+1], ..., a[dr] din vector este un palindrom, sau returnează 0 în caz contrar.

#4262 FiboRec C++

Scrieți funcția recursivă cu antetul

int FiboRec(int x, int y)

care primind ca parametri două numere întregi x și y, returnează 1 dacă x și y și sunt doi termeni consecutivi ai șirului Fibonacci, sau returnează 0 în caz contrar.