Lista de probleme 46

Filtrare

Să se scrie o funcție C++ recursivă care returnează factorialul unui număr dat ca parametru.

Să se scrie o funcție C++ recursivă care determină factorialul unui număr transmis ca parametru și întoarce rezultatul prin intermediul unui parametru de ieșire.

#4207 SumProdRec C++

Scrieți funcția recursivă cu antetul

long long SumProdRec(int n)

care primind ca parametru un număr natural nenul n, returnează valoarea sumei 1•2 + 2•3 + ... (n-1)•n.

#821 CmmdcRec C++

Să se scrie o funcție C++ recursivă care returnează cel mai mare divizor comun a două numere transmise ca parametri.

#917 CmmdcRec1 C++

Să se scrie o funcție C++ recursivă care determină cel mai mare divizor comun a două numere transmise ca parametri și întoarce rezultatul prin intermediul unui parametru de ieșire.

#823 SumCifRec C++

Să se scrie o funcție C++ recursivă care să returneze suma cifrelor unui număr natural transmis ca parametru.

#918 SumCifRec1 C++

Să se scrie o funcție C++ recursivă care determină suma cifrelor unui număr natural n transmis ca parametru și întoarce rezultatul prin intermediul unui parametru de ieșire.

Să se scrie o funcție C++ recursivă care să returneze numărul de cifre egale cu zero ale unui număr natural transmis ca parametru.

#4206 CifDiv3Rec C++

Să se scrie o funcție C++ recursivă care să returneze numărul cifrelor divizibile cu 3 ale unui număr natural n transmis ca parametru.

#1862 CntCifKRec C++

Să se scrie o funcție C++ recursivă cu trei parametri n, k, c și întoarce prin parametrul c numărul de cifre ale lui n care sunt mai mari sau egale decât k.