Lista de probleme 70

Filtrare

Dificultate

Operații intrare/ieșire


Etichete

Se consideră N copii, numerotați de la 1 la N și fiecare face parte dintr-o clasă. Inițial sunt n clase și fiecare copil face parte din propria sa clasă. Se dau M operații de două tipuri:

  • 1 x y – acțiune: clasele din care fac parte copiii cu numerele x și y se reunesc. Dacă x și y fac deja parte din aceeași clasă, operația nu se efectuează
  • 2 x y – întrebare: copiii cu numerele x și y sunt sau nu în aceeași clasă?

Răspundeți la toate întrebările de al doilea tip, în ordinea acestora.

Se dă un șir cu n elemente, numere naturale. Determinați diferența în valoare absolută dintre numărul de valori pare din șir și numărul de valori impare din șir.

Se citește un vector cu n elemente, numere naturale. Să se afișeze elementele din vector care sunt multipli ai ultimului element.

Se citește un vector cu n elemente, numere naturale. Să se afișeze elementele cu indici pari în ordinea crescătoare a indicilor, iar elementele cu indici impari în ordinea descrescătoare a indicilor.

Se citește un vector cu n elemente, numere naturale. Să se afișeze elementele vectorului în următoarea ordine: primul, ultimul, al doilea, penultimul, etc.

Să se determine maximul şi minimul valorilor elementelor unui vector.

Să se determine indicele maximului şi cel al minimului valorilor elementelor unui vector.

Se citește un vector cu n elemente, numere naturale. Să se determine câte elemente ale vectorului sunt egale cu diferența dintre cea mai mare și cea mai mică valoare din vector.

Se citește un vector cu n elemente, numere naturale distincte. Să se afișeze elementele cuprinse între elementul cu valoarea minimă și cel cu valoare maximă din vector, inclusiv acestea.

#491 Suma2

Se citește un vector cu n elemente, numere naturale. Să se determine suma valorilor elementelor cuprinse între primul și ultimul element par al vectorului, inclusiv acestea.