Lista de probleme 102

Filtrare

Se dă un șir cu n elemente, numere naturale. Determinați diferența în valoare absolută dintre numărul de valori pare din șir și numărul de valori impare din șir.

Se citește un vector cu n elemente, numere naturale. Să se înlocuiască ultimul element prim din vector cu 0, apoi să se afișeze vectorul.

Se citește un vector cu n elemente, numere naturale. Să se înlocuiască fiecare element prim din vector cu 0, apoi să se afișeze vectorul.

Se citește un vector cu n elemente, numere naturale. Să se afișeze elementele din vector care sunt multipli ai ultimului element.

Se citește un vector cu n elemente, numere naturale. Să se afișeze elementele cu indici pari în ordinea crescătoare a indicilor, iar elementele cu indici impari în ordinea descrescătoare a indicilor.

Se citește un vector cu n elemente, numere naturale. Să se afișeze elementele vectorului în următoarea ordine: primul, ultimul, al doilea, penultimul, etc.

Să se determine maximul şi minimul valorilor elementelor unui vector.

Să se determine indicele maximului şi cel al minimului valorilor elementelor unui vector.

Se citește un vector cu n elemente, numere naturale. Să se determine câte elemente ale vectorului sunt egale cu diferența dintre cea mai mare și cea mai mică valoare din vector.

Se citește un vector cu n elemente, numere naturale distincte. Să se afișeze elementele cuprinse între elementul cu valoarea minimă și cel cu valoare maximă din vector, inclusiv acestea.