18676 afișări Candale Silviu (silviu) 28.10.2021 www.pbinfo.ro
Etichete: nicio etichetă

Definiție

Operatorul condițional este singurul operator ternar (cu trei operanzi) din C++. Sintaxa lui este:

ExpresieConditionala ? Expresie1 : Expresie2

și se evaluează astfel:

 • se evaluează ExpresieConditionala. Rezultatul său va fi convertit implicit la bool.
 • dacă rezultatul lui ExpresieConditionala este true, se evaluează Expresie1 și rezultatul său va fi rezultatul operației ?
 • dacă rezultatul lui ExpresieConditionala este false, se evaluează Expresie2 și rezultatul său va fi rezultatul operației ?

Expresie2 și Expresie3 trebuie să aibă rezultate de același tip, sau de tipuri compatibile.

Exemplu

int x;
cin >> x;
cout << (x % 2 == 0? "par" : "impar");

Observații

 • Operatorul ? poate fi înlocuit cu instrucțiunea if. Secvența de mai sus poate fi rescrisă astfel:
  int x;
  cin >> x;
  if (x % 2 == 0) cout << “par”;
  else cout << “impar”;
 • Operațiile condiționale pot fi imbricate:
  cout << (x > 0? “pozitiv” : x == 0 ? “nul” : “negativ”);
 • Rezultatele celor două expresii care reprezintă rezultatele posibile trebuie să fie de același tip sau de tipuri compatibile. Următoarea secvență nu este corectă;
  int x;
  cin >> x;
  cout << (x == 1? 1 : “diferit de 1”); // error: operands to ?: have different types ‘int’ and ‘const char*’
 • Dacă expresiile Expresie1 și Expresie2 sunt de tip lvalue (de exemplu, variabile), rezultatul operației este chiar data corespunzătoare, nu valoarea ei, care poate fi apoi supusă unei atribuiri:
  int x = 1, y = 2, a = 10;
  ((a % 2 == 0) ? x : y) = 5;
  cout << x << “ “ << y << endl; // 5 2

Cea mai fecventă eroare este să uităm prioritatea operatorilor. Operatorul condițional are prioritate scăzută și este probabil să facem diverse erori!


18676 afișări Candale Silviu (silviu) 28.10.2021 www.pbinfo.ro