Lista de probleme 12

Filtrare

#4173 FLdiCauta C++

Să se scrie o funcție C++ care va returna informația reținută în al k-lea nod, parcurgând lista de la stânga la dreapta dacă k > 0 sau al -k-lea nod, parcurgând lista de la dreapta la stânga dacă k < 0.

#4175 FLdiAdInainte C++

Să se scrie o funcție C++ care va insera înainte de nodul care memorează informația minimă un nou nod care va reține valoarea x.

#4176 FLdiAdDupa C++

Să se scrie o funcție C++ care inserează după nodul care memorează informația minimă un nou nod care va reține valoarea x

#4682 FLdiErase C++

Să se scrie funcția Erase care va șterge dintr-o listă dublu înlănțuită toate nodurile care memorează numere pare. De exemplu, dacă lista reține valorile 5,3,6,2,1,8, atunci după apelul Erase(prim, ultim), lista va fi 5,3,1.

#4685 LdiStergeAB C++

Scrieți o funcție care va șterge dintr-o listă dublu înlănțuită primul nod care memorează valoarea A și ultimul nod care memorează valoarea B.

Să se scrie o funcție C++ cu următorul prototip:
void AdaugareFinal(nod * & prim , nod * & ultim, int x);

care adaugă valoarea x la sfârșitul listei pentru care primul element are adresa memorată în pointerul prim si ultimul element are adresa memorata in pointerul ultim .

Să se scrie o funcție C++ cu următorul prototip:
void AdaugareInceput(nod * & prim , nod * & ultim, int x); 

care adaugă valoarea x la inceputul listei pentru care primul element are adresa memorată în pointerul prim si ultim element are adresa memorata in pointerul ultim.

Să se scrie o funcție C++ cu următorul prototip:

void InserareInainteQ(nod *& prim,nod *& ultim, nod * q,int x);

care adaugă valoarea x inaintea nodului de adresa q al listei pentru care primul element are adresa memorată în pointerul prim si ultimul element are adresa memorata in pointerul ultim.

Să se scrie o funcție C++ cu următorul prototip:

void InserareDupaQ(nod *& prim,nod *& ultim, nod * q,int x);

care adaugă valoarea x după nodului de adresa q al listei pentru care primul element are adresa memorată în pointerul prim si ultimul element are adresa memorata in pointerul ultim.

#3782 FStergeQ C++

Să se scrie o funcție C++ cu următorul prototip:

void StergeQ(nod * & prim, nod * & ultim, nod * q);

care sterge nodul de adresă q al listei pentru care primul element are adresa memorată în pointerul prim si ultimul element are adresa memorata in pointerul ultim.