Lista de probleme 3

Filtrare

Dificultate

Operații intrare/ieșire

#1508 Element_SA C++

Să se scrie o funcție C++ care are ca parametri două numere naturale n și m și o matrice A(n , m) avȃnd elemente numere întregi și returnează numărul de elemente „șa” din matrice. Un element A(i,j) din matrice se numește element „șa” dacă este maximul de pe coloana j si minimul de pe linia i sau invers.

Scrieți definiția completă subprogramului C++ citmat care citește de la tastatură dimensiunile și elementele unui tablou bidimensional.

Scrieți definiția completă subprogramului C++ afismat care afișează pe ecran elementele unui tablou bidimensional.