Lista de probleme 6

Filtrare

#1508 Element_SA C++

Să se scrie o funcție C++ care are ca parametri două numere naturale n și m și o matrice A(n , m) avȃnd elemente numere întregi și returnează numărul de elemente „șa” din matrice. Un element A(i,j) din matrice se numește element „șa” dacă este maximul de pe coloana j si minimul de pe linia i sau invers.

#3621 FMBSorted C++

Scrieți definiția completă subprogramului C++ FMBSorted care are doi parametri:

  • a – o matrice pătratică având cel mult 2000 de linii și 2000 de coloane
  • n – numărul de linii și coloane ale matricei

Matricea a memorează numai valori 0 și 1 și are proprietatea că elementele de pe fiecare linie sunt sortate, adică valorile de 0 apar la începutul fiecărei liniei, iar valorile 0 la finalul fiecărei linii. Este posibil ca o linie să conțină doar valoari de 0 sau să conțină doar valori de 1.

Subprogramul FMBSorted va returna numărul maxim de valori de 1 care se găsesc pe o linie.

#4218 MatrixHasYou C++

Scrieţi definiția completă a subprogramului C++ cu antetul:

void Matrix(int a[300][300], int n, int L[], int C[], int k)

Inițial matricea a memorează numai valori de 0. Se efectuează asupra matricei pe rând, în această ordine, operațiile L[0], C[0], L[1], C[1], L[2], C[2], …, L[k-1], C[k-1]. Operația L[i] se efectuează asupra elementelor liniei L[i] din matrice și modifică orice valoare 0 în 1 și orice valoare 1 în 0. Similar, operația C[i] se efectuează asupra elementelor coloanei C[i] din matrice și modifică orice valoare 0 în 1 și orice valoare 1 în 0. Matricea a va reține în final valorile care se obțin după efectuarea tuturor operațiilor.

#4239 MatDiag C++

Scrieţi definiția completă a subprogramului C++ cu antetul:

int MatDiag(int a[100][100], int n)

Subprogramul returnează 1 dacă orice diagonală paralelă cu diagonala principală conține elemente identice, sau returnează 0 dacă există cel puțin o diagonală în care nu sunt toate elementele identice.

Scrieți definiția completă subprogramului C++ citmat care citește de la tastatură dimensiunile și elementele unui tablou bidimensional.

Scrieți definiția completă subprogramului C++ afismat care afișează pe ecran elementele unui tablou bidimensional.