Lista de probleme 75

Filtrare

#939 sum00

Să se scrie un program care citeşte de la tastatura două numere naturale şi determină suma lor.

#941 Urare

În preajma Crăciunului toţi suntem sau redevenim copii.

Scrie un program care afişează pe ecran o urare pentru cei dragi ţie!

Se dau 2 numere naturale. Calculați diferenţa lor.

#1260 asii

Se dau 2 numere naturale. Calculați suma, diferenţa, produsul şi câtul lor, în această ordine.

#1273 uciv

Calculați ultima cifră a sumei a două numere naturale.

Într-un brad sunt a globuri albe, de două ori mai multe globuri roșii, iar globuri verzi cu 3 mai puține ca numărul de globuri roșii. Câte globuri sunt în total ?

#3178 Copii2

Într-o clasă sunt F fete și B băieți. Fiecare fată citește 3 pagini pe zi și fiecare băiat citește 2 pagini pe zi. Câte pagini vor citi copiii în n zile?

#2240 Animale

Într-o curte sunt câini, pisici și găini. Se știe că numărul de pisici este egal cu dublul numărului de câini, iar numărul de găini este egal cu dublul numărului de pisici. Dacă în curte sunt C câini, câte animale sunt în curte?

#3179 Parc2

Într-un parc sunt n alei. Pe fiecare alee sunt n arbori. Fiecare arbore are n crengi. Pe fiecare creanga sunt n cuiburi. În fiecare cuib sunt n păsări. Câte păsări sunt în parc?

O firmă are două tipuri de camioane: camioane de tipul 1, care pot transporta câte t1 tone de marfă pe zi, și camioane de tipul 2, care pot transporta câte t2 tone de marfă pe zi.

Știind că firma are n camioane de tipul 1 și m camioane de tipul 2, câte tone de marfă pot transporta camioanele firmei în z zile.