Lista de probleme 33

Filtrare

Dificultate

Operații intrare/ieșire


Etichete

#1749 Zona4

Considerăm o matrice pătratică cu N linii și N coloane. În această matrice sunt definite 4 zone:

  • zona 1, formată din elementele situate strict deasupra diagonalei principale și strict deasupra diagonalei secundare;
  • zona 2, formată din elementele situate strict deasupra diagonalei principale și strict sub diagonala secundară;
  • zona 3, formată din elementele situate strict sub diagonala principală și strict sub diagonala secundară;
  • zona 4, formată din elementele situate strict sub diagonala principală și strict deasupra diagonalei secundare;

Se dă o matrice pătratică și un număr natural Z, reprezentând o zonă din matrice. Să se determine suma elementelor din zona Z.

#1751 Icsuri

În clasa a XI-a A sunt M elevi, numerotați de la 1 la M și fiecare are un număr preferat P. Plictisiți de ora de informatică, au inventat următorul joc:

  • pe o foaie de matematică desenează o tablă de joc de dimensiune N, formată din N linii și N coloane, numerotate de la 1 la N; fiecare linie și fiecare coloană are câte N pătrățele
  • fiecare elev alege un pătrățel și desenează un X centrat în pătrățelul ales, fiecare din cele 4 laturi având cel mult P pătrățele desenate, fără a ieși de pe tabla de joc (să nu mâzgălească banca!!).
  • icsurile desenate de elevi se pot suprapune.

În figura de mai jos este reprezentat un X desenat de elevul care alege pătrățelul de coordonate i j și preferă numărul 3.

Cunoscând dimensiunea N a tablei de joc, numărul M de elevi, coordonatele alese de fiecare elev și numărul preferat al fiecărui elev, determinați câte pătrățele de pe tablă rămân nedesenate.

Se dă o matrice cu n linii şi n coloane şi elemente numere naturale. Calculaţi diferenţa în valoare absolută dintre sumele elementelor de pe cele două diagonale.

Se dă o matrice cu n linii şi n coloane şi elemente numere naturale. Calculaţi cel mai mare divizor comun al sumei elementelor de deasupra diagonalei principale și al sumei elementelor de sub diagonala principală.

Se dă o matrice cu n linii şi n coloane şi elemente numere naturale. Să se construiască o matrice care să fie simetrica față de diagonala principală a matricei date.

Se dă o matrice cu n linii şi n coloane şi elemente numere naturale. Să se determine suma elementelor de pe cele două diagonale vecine cu diagonala principală.

Se dă o matrice cu n linii şi n coloane şi elemente numere naturale. Să se construiască o matrice care să fie simetrica față de diagonala secundară a matricei date.

Se dă o matrice cu n linii şi n coloane şi elemente numere naturale. Să se afișeze elementele prin parcurgerea șerpuită a matricei, începând din elementul de pe prima linie și prima coloană, ca în exemplu.

#781 Zone1

Se dă o matrice cu n linii şi n coloane şi elemente numere naturale. Să se afişeze, în ordine crescătoare, sumele elementelor din cele patru zone delimitate de diagonale.

Se dă o matrice cu n linii şi n coloane şi elemente numere naturale. Să se determine câte elemente ale matricei se află pe linii și coloane de sumă egală.