Lista de probleme 40

Filtrare

#4024 matprod

Se consideră o matrice pătratică A=(ai,j)de ordin n, elementele sale fiind cifre în baza 10. Pentru fiecare element ai,j al matricei definim drumul de la elementul a1,1 la elementul ai,j ca fiind format din elementele: a1,1, a2,1, …, ai,1, ai,2, ai,3, …, ai,j. Pentru fiecare element ai,j al matricei, se cere să se calculeze suma produselor oricăror două elemente situate pe drumul de la elementul a1,1 la elementul ai,j.

#1749 Zona4

Considerăm o matrice pătratică cu N linii și N coloane. În această matrice sunt definite 4 zone:

  • zona 1, formată din elementele situate strict deasupra diagonalei principale și strict deasupra diagonalei secundare;
  • zona 2, formată din elementele situate strict deasupra diagonalei principale și strict sub diagonala secundară;
  • zona 3, formată din elementele situate strict sub diagonala principală și strict sub diagonala secundară;
  • zona 4, formată din elementele situate strict sub diagonala principală și strict deasupra diagonalei secundare;

Se dă o matrice pătratică și un număr natural Z, reprezentând o zonă din matrice. Să se determine suma elementelor din zona Z.

#1751 Icsuri

În clasa a XI-a A sunt M elevi, numerotați de la 1 la M și fiecare are un număr preferat P. Plictisiți de ora de informatică, au inventat următorul joc:

  • pe o foaie de matematică desenează o tablă de joc de dimensiune N, formată din N linii și N coloane, numerotate de la 1 la N; fiecare linie și fiecare coloană are câte N pătrățele
  • fiecare elev alege un pătrățel și desenează un X centrat în pătrățelul ales, fiecare din cele 4 laturi având cel mult P pătrățele desenate, fără a ieși de pe tabla de joc (să nu mâzgălească banca!!).
  • icsurile desenate de elevi se pot suprapune.

În figura de mai jos este reprezentat un X desenat de elevul care alege pătrățelul de coordonate i j și preferă numărul 3.

Cunoscând dimensiunea N a tablei de joc, numărul M de elevi, coordonatele alese de fiecare elev și numărul preferat al fiecărui elev, determinați câte pătrățele de pe tablă rămân nedesenate.

#4578 Dodel

Dodel manelistul a fost surprins de către domnul profesor de informatică în timp ce asculta manele la căști în timpul orei de informatică. Domnul profesor îi dă să rezolve o problemă de informatică, iar dacă nu reușește până la finalul orei, Dodel va fi pedepsit să asculte muzică rock până la finalul anului școlar. Disperat de această perspectivă sumbră, Dodel vă roagă sa îl ajutați să rezolve problema de informatică primită.

Se dă o matrice cu n linii şi n coloane şi elemente numere întregi. Calculaţi cel mai mare produs care se poate obține prin înmulțirea unui element de pe diagonala principală cu unul de pe diagonala secundară.

Se dă o matrice cu n linii şi n coloane şi elemente numere naturale. Calculaţi diferenţa în valoare absolută dintre sumele elementelor de pe cele două diagonale.

Se dă o matrice cu n linii şi n coloane şi elemente numere naturale. Calculaţi cel mai mare divizor comun al sumei elementelor de deasupra diagonalei principale și al sumei elementelor de sub diagonala principală.

Se dă o matrice cu n linii şi n coloane şi elemente numere naturale. Să se construiască o matrice care să fie simetrica față de diagonala principală a matricei date.

Se dă o matrice cu n linii şi n coloane şi elemente numere naturale. Să se determine suma elementelor de pe cele două diagonale vecine cu diagonala principală.

Se dă o matrice cu n linii şi n coloane şi elemente numere naturale. Să se construiască o matrice care să fie simetrica față de diagonala secundară a matricei date.

Se dă o matrice cu n linii şi n coloane şi elemente numere naturale. Să se afișeze elementele prin parcurgerea șerpuită a matricei, începând din elementul de pe prima linie și prima coloană, ca în exemplu.