Lista de probleme 5

Filtrare

Se dau două șiruri de caractere, litere mici ale alfabetului englez. Să se determine lungimea celui mai lung subșir comun.

Se dau două șiruri de caractere, litere mici ale alfabetului englez. Să se afișeze cel mai lung subșir comun al lor.

#1872 Palin

Dându-se un cuvânt format din litere mari și mici ale alfabetului englez și cifre, să se afle numărul minim de caractere care pot fi inserate în cuvânt pentru a deveni PALINDROM. Caracterele pot fi inserate oriunde în cuvânt.

#2065 cod2

Un spărgător care doreşte să golească un seif are nevoie de codul acestuia şi pentru aceasta are deja o secvenţă de K numere naturale care reprezintă în mod cert o parte din cod, care din păcate nu este obligatoriu complet. El primeşte de la doi asociaţi câte o secvenţă de M respectiv N numere naturale, care, spune fiecare din ei, este codul corect şi complet. Pentru că cele două coduri nu coincid, spărgătorul, pentru a-şi maximiza şansele, încearcă să determine un cod cât mai lung, format dintr-un şir de numere care este comun celor două şiruri primite de la asociaţi şi, în plus, să conţină ca subşir codul său. Dat un şir de numere naturale c[1],c[2],...,c[K] ce reprezintă codul spărgătorului, precum şi alte două şiruri de numere naturale x[1],x[2],...,x[M] şi y[1],y[2],...,y[N], ce reprezintă codurile celor doi asociaţi, să se determine lungimea maximă a unui şir de numere care este cod comun celor două coduri ale asociaţilor şi conţine, în plus, ca subşir codul spărgătorului.

#2139 codul

Principala misiune a unei expediții științifice este de a studia evoluția vieții pe o planetă nou descoperită. În urma studiilor efectuate, cercetătorii au asociat fiecărui organism viu descoperit pe acea planetă un cod caracteristic. Codul caracteristic este un număr natural de maximum 200 de cifre zecimale nenule. De asemenea, cercetătorii au observat că pentru orice organism viu de pe planetă, codurile caracteristice ale strămoșilor săi pe scara evoluției se pot obține prin ștergerea unor cifre din codul caracteristic al organismului respectiv, iar un organism este cu atât mai evoluat cu cât codul său caracteristic are o valoare mai mare.

Date fiind codurile caracteristice ale două organisme vii diferite, scrieți un program care să determine codul caracteristic al celui mai evoluat strămoș comun al lor.