Lista de probleme 1

Filtrare

Se dă un vector cu n elemente numere întregi nenule.
Să se ordoneze crescător subșirul format din elementele negative din vector și descrescător subșirul format din elementele pozitive.