Lista de probleme 14

Filtrare

Se citește numărul natural n. Să se afișeze următoarea piramidă de numere:

1
1 2
1 2 3
.......
1 2 3 ... n

Se citește numărul natural n, şi un caracter c. Să se afișeze următoarea piramidă:

c
cc
ccc
....
ccc...c

Se citește numărul natural n, şi două caractere c şi d. Să se afișeze următorul pătrat, format din n linii şi n coloane:

ccc...cc
cdd...dc
....
cdd...dc
ccc...cc

Se citește numărul natural impar n, şi două caractere c şi d. Să se afișeze următorul pătrat, format din n linii şi n coloane, în care cele două caractere alternează:

cdc...dc
dcd...cd
....
dcd...cd
cdc...dc

Se dă n. Afișați un triunghi cu latura de n steluțe gol înăuntru.

Se citeste o cifra nenula n. Sa se afiseze figura, ca in exemplu.

Se citește un număr natural n cu o cifră. Afișați pe ecran o figură sub forma de romb formata cu numerele naturale de la 1 la n, ca în exemplu.

Se dă n un număr natural. Să se afișeze o clepsidră de dimensiune n formată din caractere * iar spațiul spațiul exterior umplut cu caracterul #, ca în exemplu.