Cucura Gavrea Georgiana

CucuraGavreaGeorgiana

Medalia acordată pentru 500 probleme rezolvate
încă 462 probleme până la 1000.
984 soluții trimise
575 soluții corecte
56.81 succes (%)