Lica Mihai

mihai26

Medalia acordată pentru 200 probleme rezolvate
încă 1 probleme până la 250.
767 soluții trimise
272 soluții corecte
33.47 succes (%)