Lica Mihai

mihai26

Medalia acordată pentru 250 probleme rezolvate
încă 250 probleme până la 500.
770 soluții trimise
274 soluții corecte
33.51 succes (%)