Mirzoca Radu

mirzoca_radu

Medalia acordată pentru 250 probleme rezolvate
încă 17 probleme până la 500.
977 soluții trimise
565 soluții corecte
53.97 succes (%)