Postată de Clasa Intrare/ieșire Limită timp Limită memorie Sursa problemei Autor Dificultate
Candale Silviu (silviu) 9 tastatură / ecran 0.1 secunde 64 MB / 8 MB
-
-
ușoară

#289 ExistaImpare

Cerinţa

Se dă un şir cu n elemente, numere naturale. Să se verifice dacă în şir există elemente impare.

Date de intrare

Programul citește de la tastatură numărul n, iar apoi cele n elemente ale şirului, separate prin spaţii.

Date de ieşire

Programul afișează pe ecran mesajul DA, dacă şirul conţine elemente impare, respectiv NU în caz contrar.

Restricţii şi precizări

  • 1 ≤ n ≤ 100
  • elementele şirului vor fi mai mici decât 10000

Exemplu

Date de intrare

5
2 8 6 10 8

Date de ieșire

NU

Categorii

Pentru a trimite soluții trebuie să fiți autentificat.

Autentificare