Lista de probleme 441

Filtrare

Dificultate

Operații intrare/ieșire

Iulică este acasă și trebuie să ajungă la patinoar. Patinoarul se află la exact d km de mers pe jos, astfel încât, dacă am considera un sistem de coordonate, casa lui Iulică se află în punctul 0 și patinoarul se află în punctul d.

#2150 credite

Se dă o listă de probleme, numărul de credite al fiecărei probleme precum și timpul limită de rezolvare al fiecărei probleme. Scrieți un algoritm care determină numărul maxim de credite pe care le poate obține Maria prin rezolvarea problemelor din listă.

Concursul Interjudețean de Informatică "Spiru Haret" Targu Jiu, Ed. II

Ajutați-l pe Gigel să treacă cu bine peste examenul de Bacalaureat.

Un celebru (sperăm) rezolvitor de pe acest site își va lua un calculator nou dacă intră la liceul la care dorește să intre. Dar momentan rămâne pe calculatorul său rezolvând probleme. Una dintre ele era foarte simplă și constă în adunarea/scăderea a două numere naturale.

#2087 Kminsum

Se consideră un număr natural k și două tablouri unidimensionale A și B, cu n respectiv m elemente, numere întregi, sortate crescător. Să se afișeze primele k perechi de numere de sumă minimă. Fiecare pereche conține un număr din A, un număr din B.

#2285 b2

Fie un număr natural n, n < 2^62. Să se afişeze toate numerele naturale mai mici sau egale cu n, cu proprietatea că reprezentarea lor in baza 2 are exact două cifre 1.

#2297 gogosi

La magazinul X sunt N persoane așezate la coadă pentru gogoși. Din cauza aglomerației, managerul vrea să împartă persoanele la mai multe case. Deoarece toată lumea trebuie să vadă gogoșile, înălțimea fiecărei persoane trebuie să fie mai mică sau egală decât înălțimile tuturor celor de după el în coadă lui. Mai mult, dacă persoana i în șirul inițial și persoana j în șirul inițial (i < j) ajung în aceeași coadă, persoană i trebuie să fie înaintea persoanei j.

Dându-se N, numărul de persoane și A, înălțimile persoanelor în ordinea inițială, să se afișeze numărul minim de case pe care managerul trebuie să le deschidă.

În această problemă veţi primi două numere natural N, şi K. Definim magnitudinea unui număr ca fiind diferenţa dintre cifra maximă şi cifra minimă ale lui. De exemplu, magnitudinea lui 9748 este 94 = 5.

Eliminaţi maxim K cifre din numărul N, astfel încât magnitudinea numărului obţinut să fie cât mai mică.

#2020 Error

Dorel trebuie să repare reţeaua de alimentare cu apă din oraşul lui. Pentru fiecare din cele n străzi Dorel şi-a notat două numere naturale, raportul lor fiind lungimea conductei care trebuie înlocuită pe acea stradă. Pentru a destrăma mitul “Dorel, instalatorul dezastru”, el vă roagă să aflaţi lungimea totală a conductei de care are nevoie pentru a repara toate străzile, cu 20 de zecimale exacte.

#2668 comun

Se consideră trei șiruri de numere naturale a = (a1, a2, ..., an), b = (b1, b2, ..., bn) și c = (c1, c2, ..., cn). Toate cele trei șiruri sunt ordonate crescător. Să se determine un număr care apare în cele trei șiruri. Dacă există mai multe astfel de numere, să se determine cel mai mic. Dacă nu există un număr comun celor trei șiruri, afișați valoarea -1.