Lista de probleme 602

Filtrare

#3934 parale

Dorel a primit de ziua lui o tablă cu n linii şi n coloane, numerotate de la 1 la n, şi m numere naturale cuprinse între 2 şi 2•n. Pentru fiecare număr natural x dintre cele m, el colorează pătrăţelele tablei care au suma indicilor multipli de x. Aflaţi câte pătrăţele rămân necolorate.

Se dau două șiruri de numere naturale ordonate crescător. Să se scrie definiția funcției interclasare care nu are parametrii și nu întoarce nici un rezultat, și care să se determine al treilea șir, care să conţină, în ordine crescătoare, elementele din primele două şiruri.

Dându-se mai multe șiruri crescătoare de numere naturale, fiecare astfel de șir terminându-se cu numărul 0, se cere să se afișeze în ordine strict crescătoare, numerele comune tuturor șirurilor.

ad-hoc

#3974 IRDDS

Se dau 2 mulţimi de numere naturale. Să se afișeze mulţimea rezultată în urma efectuării unei operații.

Se dă un vector cu n elemente, numere naturale. Determinați cea mai lungă secvență de elemente din vector care începe și se termină cu aceeași valoare. Dacă în vector există mai multe secvențe corecte de lungime maximă se va determina cea mai din stânga.

Se dau K numere naturale nenule, mai mici sau egale cu 20222022. Pentru fiecare număr n dintre acestea, se cere aflarea celui de-al n-lea număr natural prim cu 2022.

#3902 SortSum

Scrie un program care citind un șir de numere naturale afișează numerele citite ordonate crescător după suma cifrelor lor, iar dacă suma cifrelor este egală, descrescător după valoarea lor.

#3790 subsets

Se dă șirul a1, a2, …, an de numere naturale nenule distincte. Vrem să alegem trei submulțimi X, Y și Z cu proprietățile:

  • submulțimile sunt nevide
  • orice element din șir aparține cel mult unei submulțimi
  • cele trei submulțimi au suma elementelor identică

Să se determine numărul tripletelor de submulțimi care îndeplinesc proprietățile.

#3738 NewYork

Doru s-a mutat în New York și își caută o nouă locuință specială în perimetrul străzilor numerotate cu numerele distincte de la 1 la n. Fiind pasionat de matematică, el vrea să se mute pe strada în care cel mai mare divizor comun (cmmdc) al înălțimilor clădirilor este maxim. De asemenea, clădirea aleasă trebuie să aibă cea mai mare înălțime număr prim de pe strada pe care se află. Doru vă roagă pe voi să găsiți clădirea perfectă.

#4015 unique

Dându-se un șir de numere naturale, să se determine câte dintre ele apar o singură dată.