Lista de probleme 636

Filtrare

#4177 livada2

Fiind un băiat aventurier, călărețul Jonathan obișnuia să umble prin pădurile magice ale împărăției tatălui său. În interiorul meleagurilor lui, împăratul avea o livadă specială, în cadrul căreia se aflau n meri magici, numerotați de la 1 la n, fiecare măr i conținând o cantitate cunoscută m[i] de fructe. Fiind speciali, cantitatea de fructe din acești meri putea fi modificată. Ca în orice poveste, împăratul avea un dușman, pe vrăjitorul Afida, care dorea să-i atace livada.

Concursul Interjudeţean de Matematică şi Informatică Sever Aurel Groze, 2022

#3738 NewYork

Doru s-a mutat în New York și își caută o nouă locuință specială în perimetrul străzilor numerotate cu numerele distincte de la 1 la n. Fiind pasionat de matematică, el vrea să se mute pe strada în care cel mai mare divizor comun (cmmdc) al înălțimilor clădirilor este maxim. De asemenea, clădirea aleasă trebuie să aibă cea mai mare înălțime număr prim de pe strada pe care se află. Doru vă roagă pe voi să găsiți clădirea perfectă.

Să se scrie un program care ordonează crescător elementele unui vector.

Se dă un șir cu n elemente, numere naturale. Determinați diferența în valoare absolută dintre numărul de valori pare din șir și numărul de valori impare din șir.

Se dă un vector format din n elemente, numere naturale. Calculați suma elementelor din secvența determinată de primul și ultimul element impar.

#1005 Numere8

Se dă o listă cu numere naturale. Să se determine numerele naturale nenule cu cel mult patru cifre care nu apar în lista dată.

Se dau două şiruri a şi b, cu n, respectiv m elemente, numere naturale, ordonate crescător. Să se construiască un al treilea şir, c, care să conţină, în ordine crescătoare, elementele din şirurile a şi b.

Se dă un şir cu n elemente, numere naturale. Să se verifice dacă în şir există elemente impare.

Se dă un vector x cu n elemente numere naturale, ordonate crescător, și un vector y cu m elemente, de asemenea numere naturale. Verificați pentru fiecare element al vectorului y dacă apare în x.