Lista de probleme 485

Filtrare

Dificultate

Operații intrare/ieșire


Etichete

Se dă n un număr natural. Afișați numărul în baza 2, 8 sau 16.

Se dă un şir cu n elemente, numere naturale. Să se verifice dacă în şir există elemente impare.

Se dă un vector format din n elemente, numere naturale. Calculați suma elementelor din secvența determinată de primul și ultimul element impar.

Să se scrie un program care ordonează crescător elementele unui vector.

Se dau două şiruri a şi b, cu n, respectiv m elemente, numere naturale, ordonate crescător. Să se construiască un al treilea şir, c, care să conţină, în ordine crescătoare, elementele din şirurile a şi b.

Se dă un șir cu n elemente, numere naturale. Determinați diferența în valoare absolută dintre numărul de valori pare din șir și numărul de valori impare din șir.

Se dă un vector x cu n elemente numere naturale, ordonate crescător, și un vector y cu m elemente, de asemenea numere naturale. Verificați pentru fiecare element al vectorului y dacă apare în x.

#2857 LOL

În jocul League of Legends participă două echipe a câte 5 jucători notați a,b,c,d,e, respectiv A,B,C,D,E. Fiecare jucător are o valoare, inițial 300, și un câștig, inițial 0. În joc au loc lupte între perechi de jucători din echipe diferite, în urma fiecărei lupte fiind un învingător și un învins.

După luptă, câștigul învingătorului crește cu valoarea învinsului, valoarea sa crește cu 50 de bani, fără să depășească 1000 de bani, iar valoarea învinsului scade cu 50 de bani, neputând deveni mai mică decât 0.

Dându-se lista luptelor, să se determine câți bani va avea fiecare jucător la finalul meciului.

#1005 Numere8

Se dă o listă cu numere naturale. Să se determine numerele naturale nenule cu cel mult patru cifre care nu apar în lista dată.