Lista de probleme 89

Filtrare

#4177 livada2

Fiind un băiat aventurier, călărețul Jonathan obișnuia să umble prin pădurile magice ale împărăției tatălui său. În interiorul meleagurilor lui, împăratul avea o livadă specială, în cadrul căreia se aflau n meri magici, numerotați de la 1 la n, fiecare măr i conținând o cantitate cunoscută m[i] de fructe. Fiind speciali, cantitatea de fructe din acești meri putea fi modificată. Ca în orice poveste, împăratul avea un dușman, pe vrăjitorul Afida, care dorea să-i atace livada.

Concursul Interjudeţean de Matematică şi Informatică Sever Aurel Groze, 2022

Se dă un vector format din n elemente, numere naturale. Calculați suma elementelor din secvența determinată de primul și ultimul element impar.

Se dă un vector cu n elemente numere naturale. Determinați cea mai lungă secvență de elemente nule din vector. Dacă în vector există mai multe secvențe de elemente nule de lungime maximă se va determina cea mai din stânga.

Se dă un vector cu n elemente, numere naturale. Determinați cea mai lungă secvență de elemente egale din vector. Dacă în vector există mai multe secvențe de elemente egale de lungime maximă se va determina cea mai din dreapta.

Într-un şir trebuie determinată lungimea maximă a unei secvenţe de numere care în scrierea binară au numai cifra 1.

Se dă un vector x cu n elemente, numere naturale distincte, și un vector y cu m elemente, numere naturale. Să se verifice dacă vectorul y este secvență în vectorul x.

Se dă un vector x cu n elemente, numere naturale și un vector y cu m elemente, numere naturale. Să se determine de câte ori este vectorul y secvență în vectorul x.

Se dă un vector cu n elemente, numere naturale și două numere t și k. Să se determine câte secvențe din șir au lungimea k și sunt formate din valori mai mici sau egale cu t.

Se dă un vector cu n elemente, numere naturale, și un număr k, divizor al lui n. Se împarte vectorul în k secvențe disjuncte, numerotate de la 1 la k. Să se stabilească dacă există două secvențe identice.

Se dă un vector cu n elemente, numere naturale, și un număr k. Să se stabilească dacă în vector există două secvențe de lungime k identice.