Lista de probleme 92

Filtrare

Se dă un șir v1, v2, …, vn de numere naturale nenule și de asemenea se dau două numere naturale nenule A și B. Să se determine numărul perechilor (vi , vj) cu i < j și A ≤ vi + vj ≤ B.

Se dă un vector format din n elemente, numere naturale. Calculați suma elementelor din secvența determinată de primul și ultimul element impar.

Se dă un vector cu n elemente numere naturale. Determinați cea mai lungă secvență de elemente nule din vector. Dacă în vector există mai multe secvențe de elemente nule de lungime maximă se va determina cea mai din stânga.

Se dă un vector cu n elemente, numere naturale. Determinați cea mai lungă secvență de elemente egale din vector. Dacă în vector există mai multe secvențe de elemente egale de lungime maximă se va determina cea mai din dreapta.

Într-un şir trebuie determinată lungimea maximă a unei secvenţe de numere care în scrierea binară au numai cifra 1.

Se dă un vector x cu n elemente, numere naturale distincte, și un vector y cu m elemente, numere naturale. Să se verifice dacă vectorul y este secvență în vectorul x.

Se dă un vector x cu n elemente, numere naturale și un vector y cu m elemente, numere naturale. Să se determine de câte ori este vectorul y secvență în vectorul x.

Se dă un vector cu n elemente, numere naturale și două numere t și k. Să se determine câte secvențe din șir au lungimea k și sunt formate din valori mai mici sau egale cu t.

Se dă un vector cu n elemente, numere naturale, și un număr k, divizor al lui n. Se împarte vectorul în k secvențe disjuncte, numerotate de la 1 la k. Să se stabilească dacă există două secvențe identice.

Se dă un vector cu n elemente, numere naturale, și un număr k. Să se stabilească dacă în vector există două secvențe de lungime k identice.