Lista de probleme 1432

Filtrare

Dificultate

Operații intrare/ieșire


Etichete

Se dau două numere naturale a și b. Calculați suma numerelor echilibrate din intervalul [a,b]. Un număr este echilibrat dacă are suma cifrelor pare egală cu suma cifrelor impare.

#3254 prod_pi

Se dă un număr natural n cu cel puțin două cifre, care conține atât cifre pare cât și cifre impare. Calculați produsul dintre cea mai mare cifră pară și cea mai mică cifră impară a lui n.

Se dau două numere naturale a și b. Calculați suma numerelor echilibrate din intervalul [a,b]. Un număr este echilibrat dacă are număr par de cifre si are numărul de cifre pare egal cu numărul de cifre impare.

Se dă n un număr natural. Afișați numărul în baza 2, 8 sau 16.

Se dă un număr natural n cu cel puțin două cifre, care conține atât cifre pare cât și cifre impare. Calculați suma dintre cea mai mică cifră pară și cea mai mare cifră impară a lui n.

Se dau n numere naturale. Se numește număr par asociat unui număr x numărul obținut din cifrele pare ale lui x luate în ordinea în care apar ele în x. Se cere să se determine câte dintre cele n numere citite au numărul par asociat palindrom.

Alexandru a învățat azi despre numerele romane și cum se scriu acestea. Fiind distras de ce spuneau colegii a ajuns acasă și a realizat că nu știe cum să transforme un număr din cifre arabe în cifre romane. Deoarece a doua zi are un test numai din acest capitol, vă roagă să îl ajutați la transformarea unui număr N dat, scris cu cifre arabe în cifre romane.

Se dă un șir de n numere naturale și un număr natural val. Determinați lungimea maximă a unei secvențe cu proprietatea că suma numerelor din aceasta este mai mică sau egală cu val.

Scrieţi un program care citeşte de la tastatură două numere naturale nenule n şi m şi care construieşte în memorie şi apoi afişează o matrice A cu n linii (numerotate de la 1 la n) şi m coloane (numerotate de la 1 la m) cu proprietatea că fiecare element Aij memorează cea mai mică dintre valorile indicilor i şi j.

Să se scrie un program care să determine suma cifrelor unui număr natural citit de la tastatură.