Lista de probleme 1304

Filtrare

Dificultate

Operații intrare/ieșire

Etichete

#2014 Canguri

La proba de atletism s-au calificat trei canguri care trebuie să efectueze sărituri pe o pistă de 800 metri.
Fiecare cangur se aliniază la linia de start, îşi lipeşte pe marsupiu eticheta cu numărul său de concurs iar apoi când se dă stratul efectuează săritură după săritură până trece linia de sosire.

Cunoscând lungimea săriturii fiecărui cangur (exprimată în metri) şi faptul că nu există doi canguri cu sărituri de aceeaşi lungime, scrieți un program care să determine:

a) Numărul de concurs al cangurului care ajunge primul la linia de sosire;
b) Numărul săriturilor efectuate de cangurul care a trecut primul linia de sosire.

#2668 comun

Se consideră trei șiruri de numere naturale a = (a1, a2, ..., an), b = (b1, b2, ..., bn) și c = (c1, c2, ..., cn). Toate cele trei șiruri sunt ordonate crescător. Să se determine un număr care apare în cele trei șiruri. Dacă există mai multe astfel de numere, să se determine cel mai mic. Dacă nu există un număr comun celor trei șiruri, afișați valoarea -1.

#2843 Puteri6

Se dă un număr natural n (1≤n≤106 ), și un șir cu cel mult 1000000 de elemente, numere naturale de forma 10p (0≤p≤9). Se cere să se afișeze numărul care ar apărea pe poziția n în șirul ordonat crescător. Dacă șirul are mai puțin de n termeni, se afișează mesajul Nu exista.

Se consideră o pădure ce conține n•m copaci aranjați pe n linii și m coloane în care s-a produs un incendiu. Pădurarii cunosc coordonatele x și y ale copacului de la care a izbucnit focul și modalitatea prin care acesta se extinde. Astfel, dacă un copac se aprinde într-o anumită zi, în ziua următoare se vor aprind copacii vecini cu acesta pe linie sau coloană care nu sunt încă afectați de incendiu.

Știind x și y, coordonatele inițiale ale focului și n și m, dimensiunile pădurii, ajutați pădurarii să determine numărul de zile după care va fi afectat fiecare copac al pădurii.

#2902 Pavaj

Curtea bunicului are forma unei matrice cu n linii și m coloane și este pavată cu n*m dale, o parte dintre acestea fiind deteriorate. Bunicul a realizat un plan al curții în care a marcat cu 0 dalele deteriorate și cu 1 pe cele nedeteriorate.

Bunicul a primit k oferte pentru a vinde zone dreptunghiulare ale curții. Fiecare zonă este determinată de coordonatele l1 c1 l2 c2 a două colțuri opuse ale ei. Pentru fiecare zonă bunicul dorește să afle dacă conține doar dale nedeteriorate, doar dale deteriorate sau conține și dale deteriorate și dale nedeteriorate.

Toată lumea cunoaște modelul de deblocare a telefoanelor sub formă de o matrice cu 3 linii și 3 coloane. Se pot trasa diferite modele de deblocare, dintr-un punct putând merge la oricare vecin al lui. (Sunt maximum 8 vecini de exemplu pentru punctul din mijloc și 3 vecini pentru un punct din colț).

Dacă numerotăm punctele ca mai sus, fiecărui model de deblocare îi corespunde un număr cu cifrele de la 1 la 9, cifrele numărului fiind în ordinea în care sunt parcurse punctele. De exemplu, numărul 98569 și 42536 corespunde unor modele de deblocare, iar numerele 98365 și 1223 nu corespund unor astfel de modele (în numărul 98365 cifrele 8 și 3 nu se învecinează, iar în 1223 cifra 2 apare pe două poziții consecutive).

Dându-se n numere naturale cu toate cifrele nenule, să se determine câte dintre ele corespund unui model de deblocare.

Gigel a găsit un șir de n cifre minunate. A adormit cu ele în brațe și a visat m numere naturale. Nedumerit, a cerut părerea vrăjitoarei Ghiocica. Acesta i-a spus:

- Gigele, ești norocos. Suma numerelor distincte visate care sunt scrise cu cifre consecutive în șirul de cifre minunate este suma pe care o vei câștiga la Loto.

Nerăbdător, Gigel vă roagă să scrieți un program care să citească cele n cifre și cele m numere să să determine suma pe care o va câștiga la Loto.

Să se scrie un program care să determine suma cifrelor unui număr natural citit de la tastatură.

Să se scrie un program care citeşte de la tastatură un număr natural şi verifică dacă numărul este par sau impar.

Scrieţi un program care citeşte de la tastatură două numere naturale nenule n şi m şi care construieşte în memorie şi apoi afişează o matrice A cu n linii (numerotate de la 1 la n) şi m coloane (numerotate de la 1 la m) cu proprietatea că fiecare element Aij memorează cea mai mică dintre valorile indicilor i şi j.