Lista de probleme 1685

Filtrare

Dificultate

Operații intrare/ieșire


Etichete

#3790 subsets

Se dă șirul a1, a2, …, an de numere naturale nenule distincte. Vrem să alegem trei submulțimi X, Y și Z cu proprietățile:

  • submulțimile sunt nevide
  • orice element din șir aparține cel mult unei submulțimi
  • cele trei submulțimi au suma elementelor identică

Să se determine numărul tripletelor de submulțimi care îndeplinesc proprietățile.

Se dă un număr natural n cu cel puțin două cifre, care conține atât cifre pare cât și cifre impare. Calculați suma dintre cea mai mică cifră pară și cea mai mare cifră impară a lui n.

#3738 NewYork

Doru s-a mutat în New York și își caută o nouă locuință specială în perimetrul străzilor numerotate cu numerele distincte de la 1 la n. Fiind pasionat de matematică, el vrea să se mute pe strada în care cel mai mare divizor comun (cmmdc) al înălțimilor clădirilor este maxim. De asemenea, clădirea aleasă trebuie să aibă cea mai mare înălțime număr prim de pe strada pe care se află. Doru vă roagă pe voi să găsiți clădirea perfectă.

Se dă un vector cu n elemente, numere naturale. Determinați cea mai lungă secvență de elemente din vector care începe și se termină cu aceeași valoare. Dacă în vector există mai multe secvențe corecte de lungime maximă se va determina cea mai din stânga.

Se dau două șiruri de numere naturale ordonate crescător. Să se scrie definiția funcției interclasare care nu are parametrii și nu întoarce nici un rezultat, și care să se determine al treilea șir, care să conţină, în ordine crescătoare, elementele din primele două şiruri.

#3927 cmmnr

Se dă un număr natural n. Să se determine numărul maxim care se poate obține din n eliminând exact o cifră. Cifrele rămase nu-și pot schimba ordinea.

Spunem că un număr natural este alternant dacă cifrele pare alternează cu cele impare. De exemplu, numere alternante sunt 236, 6, 12345678. Se dă un număr natural n. Să se verifice dacă este sau nu alternant.

#3928 abcd

Se dau numerele naturale a, b, c și d cu proprietatea că a < b < c < d. Să se determine câte numere naturale divizibile cu 3 sunt în reuniunea de intervale [a,b] ∪ [c,d].

Se dă o matrice A, formată din N linii și N coloane.
Asupra unei submatrici cu colțul din stânga-sus aflat pe linia l1 și coloana c1, și colțul din dreapta-jos aflat pe linia l2 și coloana c2, putem mării elementele cu un număr întreg v.
Afișați matricea A, după efectuarea a Q astfel de operații.

Determinați distanța dintre primul bit setat și ultimul bit setat al unui număr natural.