Lista de probleme 399

Filtrare

Dificultate

Operații intrare/ieșire

Scrieți un program care citeşte o valoare naturală impară pentru n şi apoi generează şi afişează în ordine crescătoare lexicografic toate combinaţiile formate din n litere mici care îndeplinesc următoarele proprietăţi:

- încep şi se termină cu a;
- oricare două litere alăturate dintr-o combinaţie sunt consecutive în alfabet.

#2205 permrep

Se consideră un cuvânt C format din litere mici, nu neapărat distincte. Să se afișeze în ordine lexicografică toate cuvintele distincte formate cu exact aceleași caractere ca și C.

#1651 Graf

Se dă lista muchiilor unui graf neorientat ponderat. Să se determine vârful pentru care media aritmetică a ponderilor muchiilor incidente este minimă. Dacă există mai multe vârfuri cu aceeași medie minimă, se va afișa vârful numerotat cu o valoare mai mică.

#1652 RF

Se dă un graf orientat în care arcele au asociate costuri (numere naturale nenule). Să se determine câte arce (x,y) din graf au costul egal cu costul drumului de cost minim de la x la y.

#1666 Arbrush

Eșuînd în a-și regăsi adevărata identitate, Brush se refugiază în magicul tărâm al arborilor. Arbotra o sună și îi dă următoarea problemă: se dă un arbore cu N noduri, o rădăcină fixată, și M întrebări de forma: câte perechi neordonate de noduri pot forma, luând noduri doar din subarborele nodului X (inclusiv pe X).

#2226 Chimic

Cercetătorii bistrițeni vor să creeze cea mai puternica soluţie stabilă, în limita elementelor disponibile. Ei deţin N elemente chimice reprezentate de numerele 1,2,3...N, cu puteri cunoscute. Puterea unei soluții este dată de suma puterilor elementelor. Nu pot să amestece orice elemente, pentru că soluţia ar deveni instabilă. Ei pot să combine elementele după anumite reguli:

1) Primul element al soluţiei poate fi oricare.
2) Dacă ultimul element al soluţiei curente este i, atunci următorul element trebuie să aparţină intervalului [si,di], pentru că altfel soluţia ar deveni instabilă.

Tu fiind noul angajat trebuie să găseşti puterea cea mai mare unei soluţii.

Un program citeşte o valoare naturală nenulă impară pentru n şi apoi generează şi afişează în ordine crescătoare lexicografic toate combinaţiile formate din n cifre care îndeplinesc următoarele proprietăţi:

- încep şi se termină cu 0;
- modulul diferenţei între oricare două cifre alăturate dintr-o combinaţie este 1.

#1832 pd

Se dă un număr natural s. Determinaţi, în ordine lexicografică, toate modalităţile de a-l scrie pe s ca produs de divizori proprii distincți ai lui s.

Dijkstra are nevoie de ajutorul vostru pentru a-și duce la bun sfârșit datoria. Acesta vrea să afle drumurile de lungime minimă de la casa prietenului său Vlad la celelalte case ale vecinilor. Nu are foarte mult timp la dispoziție așa ca trebuie să vă mișcați repede. Îl veți ajuta?

Un nou joc vă este adus de Vlad. O tablă de n*m căsuțe goale, câteva cartonașe și o singură întrebare! Voi știți răspunsul?