Lista de probleme 2

Se dă un şir de caractere S format din litere mari şi mici ale alfabetului englez, spaţii şi caracterul ce are codul ASCII 127. Fiecare caracter al lui S se codifică printr-o succesiune de 1 şi 0 ce reprezintă codul ASCII al caracterului în baza 2. Codul începe cu cifra 1, astfel pentru caracterul A codificarea este 1000001. Un cuvânt poate fi format din litere şi caracterul . Se consideră matricea M formată din cuvintele șirului S codificate şi memorate pe câte o linie în ordinea în care se găsesc acestea în propoziție. Scrieţi un program care, cunoscând S şi K, rezolvă următoarele două cerinţe:
1. determină L, latura celui mai mare pătrat din matricea M ce conține doar valori de 1;
2. determină NR, câte pătrate de latura K cu toate elementele egale cu 1 există în matricea M.

Olimpiada Municipala de Informatica, Iasi, 2020

#3379 nkgraf

Fie N, K, P trei numere naturale nenule. Vom considera toate grafurile orientate care au N vârfuri şi K arce, reprezentate prin lista arcelor lor ordonate lexicografic. Vom ordona apoi grafurile lexicografic şi le vom numerota începând cu 1. Scrieţi un program care, cunoscând N, K şi P, rezolvă următoarele două cerinţe:
1. determină NR, numărul de grafuri orientate cu N vârfuri şi K arce;
2. determină graful orientat cu N vârfuri şi K arce având numărul de ordine P.

Olimpiada Municipala de Informatica, Iasi, 2020