Lista de probleme 2

#2178 Furnica

Pe o tablă de şah cu n linii şi n coloane se află firimituri de pâine şi o furnică. Pentru fiecare pătrăţel, inclusiv cel în care se găseşte furnica, aflat pe linia i şi coloana j, cantitatea de firimituri de pâine este egală cu restul împărţirii lui i+j la 6.

#2177 Cod3

Dexter a moştenit o avere fabuloasă, dar este închisă într-un seif. Unchiul său, cel care i-a lăsat averea, a dorit să îl pună la încercare astfel: a umplut o cutie foarte mare cu bileţele pe care sunt scrise numere naturale din mulţimea {0, 1, 2, ..., 99}. Pe fiecare bileţel este scris un singur număr. Dexter trebuie să formeze perechi de bileţele care au scrise pe ele acelaşi număr. La sfârşit, vor rămâne câteva bileţele fără pereche. Codul de acces la seif este format din numerele rămase pe bileţelele fără pereche, aşezate în ordine crescătoare şi fără spaţiu între ele.

Scrieţi un program care să furnizeze codul de acces la seif.