Lista de probleme 2

Nivelul concursului: Național

Grupe

Clasa a IX-a

Etichete

Mircea şi Vasilică vor să-şi trimită mesaje pe care alţii să nu le înţeleagă. Au citit ei despre spioni şi modalităţi de a scrie mesaje şi, în final, au imaginat un mod de criptare a unui mesaj care foloseşte “cuvânt cheie” (le-a plăcut lor denumirea asta :-) ).

Alegându-şi un cuvânt cheie format numai din litere distincte, ei numără literele acestuia şi împart mesajul în grupe de lungime egală cu numărul de litere ale cuvântului cheie, şi le aşează una sub alta. Desigur, se poate întâmpla ca ultima grupă să fie incompletă, aşa că o completează cu spaţii. Apoi numerotează literele cuvântului cheie în ordinea apariţiei lor în alfabetul englez. În final, rescriu mesajul astfel: coloana de sub litera numerotată cu 1, urmată de coloana de sub litera numerotată cu 2, etc. înlocuind totodată şi spaţiile cu caracterul *.

Fiind date un cuvânt cheie şi un mesaj criptat, decodificaţi mesajul trimis de Mircea pentru Vasilică.

#2416 seti

Cercetătorii ce lucrează la programul SETI au recepţionat două transmisii de date foarte ciudate, date care ar putea veni din partea unor civilizaţii extraterestre. Primul set de date este format din 10 caractere distincte, date în ordinea lor lexicografică, ce formează alfabetul extraterestru. A doua transmisie conţine cuvinte din exact 4 caractere.
Cercetătorii trebuie să ordoneze lexicografic cuvintele primite în a doua transmisie (conform alfabetului extraterestru).