Lista de probleme 1

#1896 ksir

Fie S un șir de caractere cu litere mici și litere mari. Se sortează în ordine lexicografică toate subsecvențele distincte ale lui S. Se dă un număr K și un vector k cu K numere întregi, se cere pentru fiecare număr cel de ki -lea subșir lexicografic.

Concursul de Informatica "Spiru Haret" Targu Jiu, ed. I