Lista de probleme 5

Etichete

#1835 twoop

Se dă un șir de N elemente, numere întregi. Pe acest șir se aplică operații de două tipuri :
  • Tip 1: st dr val – elementele de pe pozițiile din intervalul [st, dr] cresc cu valoarea val
  • Tip 2: poz – să se afișeze valoarea elementului de pe poziția poz .
    Dându-se șirul de elemente și operațiile, aplicați operațiile pe șir.

#1800 matop

Se dă o matrice pătratică cu N linii şi N coloane care iniţial are toate elementele egale cu 0. Pe această matrice se execută 4 tipuri de operaţii:

1 LIN VAL: toate elementele de pe linia LIN cu valoarea mai mică decât VAL iau valoarea VAL.
2 COL VAL: toate elementele de pe coloana COL cu valoarea mai mică decât VAL iau valoarea VAL.
3 LIN COL: să se afişeze valoarea elementului de pe linia LIN şi coloana COL.
4: să se afişeze suma elementelor de pe diagonala principală.

Afișați rezultatele operațiilor 3 și 4 în ordinea citirii.

Concursul de Informatica "Spiru Haret" Targu Jiu, ed. I

Să se determine cel mai mic număr natural care poate fi descompus ca sumă de două sau mai multe numere naturale consecutive în exact N moduri şi care sunt acele moduri.

Concursul de Informatica Spiru Hare, Tg. Jiu, ed. I

#1896 ksir

Fie S un șir de caractere cu litere mici și litere mari. Se sortează în ordine lexicografică toate subsecvențele distincte ale lui S. Se dă un număr K și un vector k cu K numere întregi, se cere pentru fiecare număr cel de ki -lea subșir lexicografic.

Concursul de Informatica "Spiru Haret" Targu Jiu, ed. I

La un concurs au participat N elevi, fiecare având punctaj un număr natural. Comisia dorește să găsească un subșir de sumă maximă, punând următoarea condiție: pentru fiecare elev există o limită atât la stânga left [] cât și la dreapta right [] în care nu se mai poate alege un alt elev. Cu alte cuvinte, dacă am selectat punctajul elevului i pentru subșir, nu mai putem selecta un elev din intervalul [ i­-left[i] , i+right[i] ].

Ajutați comisia să găsească subșirul de sumă maximă.

Concursul de Informatica "Spiru Haret" Targu Jiu, ed. I