Lista de probleme 5

Etichete

#1800 matop

Se dă o matrice pătratică cu N linii şi N coloane care iniţial are toate elementele egale cu 0. Pe această matrice se execută 4 tipuri de operaţii:

1 LIN VAL: toate elementele de pe linia LIN cu valoarea mai mică decât VAL iau valoarea VAL.
2 COL VAL: toate elementele de pe coloana COL cu valoarea mai mică decât VAL iau valoarea VAL.
3 LIN COL: să se afişeze valoarea elementului de pe linia LIN şi coloana COL.
4: să se afişeze suma elementelor de pe diagonala principală.

Afișați rezultatele operațiilor 3 și 4 în ordinea citirii.

Concursul de Informatica "Spiru Haret" Targu Jiu, ed. I

#1835 twoop

Se dă un șir de N elemente, numere întregi. Pe acest șir se aplică operații de două tipuri :
  • Tip 1: st dr val – elementele de pe pozițiile din intervalul [st, dr] cresc cu valoarea val
  • Tip 2: poz – să se afișeze valoarea elementului de pe poziția poz .
    Dându-se șirul de elemente și operațiile, aplicați operațiile pe șir.

Să se determine cel mai mic număr natural care poate fi descompus ca sumă de două sau mai multe numere naturale consecutive în exact N moduri şi care sunt acele moduri.

Concursul de Informatica Spiru Hare, Tg. Jiu, ed. I

#1896 ksir

Fie S un șir de caractere cu litere mici și litere mari. Se sortează în ordine lexicografică toate subsecvențele distincte ale lui S. Se dă un număr K și un vector k cu K numere întregi, se cere pentru fiecare număr cel de ki -lea subșir lexicografic.

Concursul de Informatica "Spiru Haret" Targu Jiu, ed. I

La un concurs au participat N elevi, fiecare având punctaj un număr natural. Comisia dorește să găsească un subșir de sumă maximă, punând următoarea condiție: pentru fiecare elev există o limită atât la stânga left [] cât și la dreapta right [] în care nu se mai poate alege un alt elev. Cu alte cuvinte, dacă am selectat punctajul elevului i pentru subșir, nu mai putem selecta un elev din intervalul [ i­-left[i] , i+right[i] ].

Ajutați comisia să găsească subșirul de sumă maximă.

Concursul de Informatica "Spiru Haret" Targu Jiu, ed. I