Lista de probleme 22

Filtrare

Dificultate

Operații intrare/ieșire


Etichete

Să se scrie o funcție care să elimine nodurile care conțin duplicate dintr-o listă care are valorile ordonate crescător.

#2847 List

Se dă o listă simplu înlănțuită care conține n perechi de numere naturale (a,b). Fiecare pereche este stocată în câte un nod al listei; notăm cu a primul număr stocat într-un nod și cu b al doilea număr stocat în acel nod.

Se cere să se insereze în listă astfel:

Dacă pentru nodul curent:

  1. a este par și b este impar se inserează după nodul curent un nou nod, care conține dublul sumei lor pe prima poziție a nodului inserat iar pe a doua poziție diferența dintre dublul sumei numerelor din nodul curent și al doilea număr din nodul curent;
  2. a este impar, b este par se inserează înaintea nodului curent un nou nod, care conține dublul sumei lor pe a doua poziție a nodului inserat și pe prima poziție diferența dintre dublul sumei numerelor din nodul curent și a primului număr din nodul curent;
  3. a este par, b este par se inserează după nodul curent un nou nod, care conține jumătatea sumei lor pe prima poziție a nodului inserat iar pe a doua poziție suma dintre jumătatea sumei numerelor din nodul curent și al doilea număr din nodul curent;
  4. a este impar, b este impar se inserează înaintea nodului curent un nou nod, care conține jumătatea sumei lor pe a doua poziție a nodului inserat și pe prima poziție suma dintre jumătatea sumei numerelor din nodul curent și a primului număr din nodul curent.